Økonomiaftale: Markant flere penge, men ressourcerne matcher fortsat ikke opgaverne
  • Lægeforeningen
05. september 2019

”Der er blevet givet markant flere penge, end vi har set i de seneste knap 10 års økonomiaftaler. Det er en positiv bevægelse væk fra tidligere års meget tynde økonomiaftaler. Men det betyder ikke, at vi vil få mere tid til patienterne eller mindre travlhed, for der er stadig et godt stykke vej til, at ressourcerne matcher opgaverne, der bliver ved med at vokse i omfang. Vi mangler desuden at se, hvor ambitiøse aftalerne om kommunernes økonomi og finansloven bliver, ” siger Andreas Rudkjøbing.

Han peger på, at der samlet set skal være ressourcer til nye behandlinger og til at behandle de mange flere borgere, særligt ældre, som får brug for lægehjælp til at behandle de sygdomme, flere lever længere med. 

”Der kommer hele tiden nye behandlinger og ny teknologi til, som kan redde og forbedre liv, men som selvfølgelig også koster mange penge. Alt i alt er der behov for et løft af sundhedsvæsenets økonomi på 3 til 4 milliarder kroner årligt frem til 2025. Det er faktisk, hvad der skal til, hvis ikke patienterne skal opleve et ringere sundhedsvæsen, ” understreger Andreas Rudkjøbing.

Han roser desuden, at der er aftalt i alt 100 nye hoveduddannelsesforløb i almen medicin.

”Det er et godt tiltag, som vil være med til at skaffe flere praktiserende læger, men det antal er ikke stort nok til at løse lægemanglen i almen praksis,” siger Lægeforeningens formand.

I aftalen er der derudover enighed om, at psykiatrien skal styrkes.

”Vi ser frem til, at regeringen kommer med sin 10-årsplan, men det er jo ikke ligegyldigt, hvornår det sker. For Lægeforeningen er det afgørende med et markant løft af psykiatrien, der skal sættes i gang snarest muligt,” understreger Andreas Rudkjøbing.