Nyt udspil en klar tillidserklæring til almen praksis
  • Lægeforeningen
11. juni 2018

Regeringen slår i et nyt udspil fast, at den praktiserende læge er helt afgørende i et moderne, nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Lægeforeningen er glad for den markante opbakning til almen praksis og udspillets forslag til at styrke sektoren. Et stærkt sundhedsvæsen kræver en stærk almen praksissektor.

Det nye regeringsudspil ”En læge tæt på dig” om fremtiden for almen praksis sætter en tyk streg under, hvor essentiel en rolle den alment praktiserende læge spiller i det danske sundhedsvæsen. Udspillet indeholder tre indsatsområder og 16 konkrete initiativer, som bl.a. skal være med til at sikre rekruttering og fastholdelse af læger i almen praksis og øge kvaliteten af behandlingen. 
 
Lægeforeningen glæder sig over den meget klare tillidserklæring fra regeringen til almen praksis og de initiativer, som udspillet indeholder. 
 
”Det er en stor cadeau til det arbejde, som foregår i almen praksis og den helt afgørende rolle, som den praktiserende læge og hans eller hendes personale spiller i et sammenhængende sundhedsvæsen. En endnu stærkere almen praksis er også nødvendig, hvis regeringens planer om at øge sammenhængen i sundhedsvæsenet og flytte flere opgaver ud i det nære sundhedsvæsen hos de praktiserende læger skal lykkes”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. 

Godt med flere hoveduddannelsesforløb

Han er især glad for, at regeringen vil gøre en indsats for at sikre rekruttering og fastholdelse i almen praksis – bl.a. ved at øge antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin.
 
”Manglen på praktiserende læger er alvorlig mange steder i landet. Derfor har vi længe efterlyst, at antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin skulle forhøjes markant. Det bliver det delvist nu, og det er et godt skridt i den rigtige retning”, siger lægeformanden.

Foreløbig er forhøjelsen i antallet af hoveduddannelsesforløb i almen praksis gældende i to år. Andreas Rudkjøbing ser derfor frem til, at den nye dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen fra 2021 nøje analyserer behovet for almen medicinere.

”Analysen skal også omfatte de øvrige specialer, som f.eks. psykiatrien, hvor der også mangler læger”, siger han. 

Positivt med forskningsstrategi – men der skal følge penge med

Der er også lagt op til, at der skal udarbejdes en samlet forskningsstrategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. 
 
”Vi har manglet en samlet strategi for forskning i det nære sundhedsvæsen – herunder almen praksis. Det er meget positivt, at der også er tænkt på forskningen i udspillet. Men det er ikke nok med en strategi. Der skal også være penge til at forske. Forskning er en god investering, og det er essentielt for at sikre, at almen praksis er evidensbaseret, så vi også i fremtiden kan tilbyde patienterne den bedste behandling og de rigtige tilbud i almen praksis i et samspil med resten af sundhedsvæsenet”, siger Andreas Rudkjøbing.