Nyt medlem af PLO’s bestyrelse
  • PLO
27. november 2021

PLO’s repræsentantskab har i dag valgt Niels Ulrich Holm (PLO-Sjælland) som nyt medlem af bestyrelsen. Han afløser Gunver Lillevang (ligeledes fra PLO-Sjælland), der stopper, fordi hendes funktionstid på seks år er udløbet. Herudover har repræsentantskabet genvalgt Lise Høyer (PLO-Midtjylland) til bestyrelsen.

Endelig blev det på mødet meddelt, at PLO-Sjælland har genudpeget Ulrik Hesislev som bestyrelsesmedlem. 

Alle er valgt for en to-årig periode.

Niels Ulrich Holm er 56 år og praktiserende læge i Roskilde. Han har tidligere været formand for PLO-Sjælland, medlem af PLO’s bestyrelse og næstformand for PLO.

PLO’s bestyrelse består herefter af følgende medlemmer:

  • Formand Jørgen Skadborg (PLO-Syddanmark)
  • Næstformand Mireille Lacroix (PLO-Syddanmark)
  • Trine Jeppesen (PLO-Hovedstaden)
  • Karin Zimmer (PLO-Hovedstaden)
  • Ulrik Hesislev (PLO-Sjælland)
  • Niels Ulrich Holm (PLO-Sjælland)
  • Karsten Rejkjær Svendsen (PLO-Midtjylland)
  • Lise Høyer (PLO-Midtjylland)
  • Dennis Staahltoft (PLO-Nordjylland)