Nyt medlem af PLO’s bestyrelse
  • PLO
24. november 2018

På PLO’s repræsentantskabsmøde den 24. november er Mireille Lacroix (PLO-Syddanmark) blevet valgt som nyt medlem af PLO’s bestyrelse for en to-årig periode. Hun afløser Birgitte Ries Møller (også PLO-Syddanmark), der ikke genopstillede.

Herudover blev det på repræsentantskabsmødet meddelt, at Trine Jeppesen er blevet genvalgt som medlem af bestyrelsen som repræsentant for PLO-Hovedstaden, Dennis Staahltoft er blevet genvalgt til bestyrelsen som repræsentant for PLO-Nordjylland, og Karsten Rejkjær Svendsen er blevet genvalgt til bestyrelsen som repræsentant for PLO-Midtjylland. Alle for en to-årig periode.

PLO’s bestyrelse består herefter af følgende medlemmer:

  • Formand Christian Freitag (PLO-Hovedstaden)
  • Næstformand Niels Ulrich Holm (PLO-Sjælland)
  • Jakob Dahl (PLO-Hovedstaden)
  • Trine Jeppesen (PLO-Hovedstaden)
  • Gunver Lillevang (PLO-Sjælland)
  • Henrik Dibbern (PLO-Syddanmark)
  • Mireille Lacroix (PLO-Syddanmark)
  • Karsten Rejkjær Svendsen (PLO-Midtjylland)
  • Dennis Staahltoft (PLO-Nordjylland)