Nyt lovforslag er et selvmål fra regeringen: Uacceptabelt, at læger juridisk skal stå på mål for sygeplejerskers ordinationer
  • Lægeforeningen
24. august 2022

Hvis et nyt lovforslag bliver vedtaget, vil det føre til problemer med lægers retssikkerhed, spild af lægers tid og en ringere patientsikkerhed. ”Lovforslaget er et bureaukratisk selvmål. Regeringen har tydeligvis heller ikke selv fuld tillid til deres eget forslag, når de vil have læger til at kontrollere alle ordinationer, som sygeplejersker selvstændigt foretager,” siger Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke.

Regeringens nye lovforslag, som skal give sygeplejersker et såkaldt forbeholdt virksomhedsområde, er et bureaukratisk selvmål og en indrømmelse af, at det giver problemer for patientsikkerheden. Sådan lyder vurderingen i kort form fra Lægeforeningen.

Formand Camilla Rathcke peger blandt andet på, at lovforslaget indebærer, at læger kan gøres juridisk ansvarlige for ordinationer og behandlinger, som sygeplejersker iværksætter selvstændigt og på eget ansvar.

”Det er både uacceptabelt og urimeligt. Læger kan selvfølgelig ikke være bagstoppere på diverse behandlinger, som sygeplejersker sætter i gang selvstændigt på egen autorisation. Det skal sygeplejerskerne selv stå til ansvar for juridisk, når de ikke spørger en læge til råds,” understreger Camilla Rathcke.

Hvis regeringen holder fast i, at læger skal kunne gøres ansvarlige for sygeplejerskers selvstændige ordinationer og behandlinger, vil læger som konsekvens skulle gennemgå alle ordinationer og behandlinger, som sygeplejersker iværksætter selvstændigt. Det viser, hvor hovedrystende hullet, lovforslaget er.

”Det vil resultere i utallige timers dobbeltarbejde for læger og harmonerer ikke med lovforslagets ambition om at bidrage til øget fleksibilitet i opgavevaretagelsen i sundhedsvæsenet. I en tid med udbredt mangel på speciallæger giver det ingen mening at spilde lægers sparsomme tid. Lovforslaget er et bureaukratisk selvmål, og den tid, der er spildt på eksempelvis unødvendige blodprøver, kommer ikke tilbage,” siger Camilla Rathcke.

I det hele taget er lovforslaget problematisk for patientsikkerheden.

”Patienter risikerer, at sygeplejersker ordinerer f.eks. unødvendig eller forkert medicin, eller blodprøver, der ikke er behov for. Når regeringen vil have læger til at stå til ansvar for og gennemgå alle sygeplejerskers ordinationer, er det jo en indrømmelse; med andre ord vedkender man sig problemerne for patientsikkerheden i eget lovforslag. Regeringen har tydeligvis heller ikke selv fuld tillid til deres eget forslag, når de vil have læger til at kontrollere alle ordinationer, som sygeplejersker selvstændigt foretager. Mon ikke det var smartere at droppe forslaget,” siger Camilla Rathcke.

Læs hele Lægeforeningens høringssvar inklusive en detaljeret gennemgang af de patientsikkerhedsmæssige problemer ved lovforslaget om sygeplejerskers selvstændige virksomhedsområde: https://www.laeger.dk/hoering-over-forslag-til-lov-om-aendring-af-lov-om...