Nyt i Gebyrsagen
  • Yngre Læger
03. juli 2018

Folketinget besluttede i 2017 at indføre et gebyr, hvor behandlingssteder skal lade sig registrere og betale et årligt gebyr på 4.000 kr. til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Gebyret blev indført, for at det kunne være med til at finansiere det såkaldte risikobaserede tilsyn. Men gebyret ramte skævt og vanskeliggjorde såvel rekruttering til vagtlægeordningen som tilstedeværelsen af frivillig læge-assistance ved fx musikfestivaler, sportsstævner og lignende.

Nye regler

Yngre Læger har derfor arbejdet på at få ændret disse regler. Styrelsen for Patientsikkerhed har lyttet og har nu udarbejdet en revideret udgave af Bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder (RBT-bekendtgørelsen).

Ændringerne i bekendtgørelsen betyder, at en række virksomheder og behandlingssituationer fremover bliver undtaget fra reglerne fx

  • lægers behandling af familie og venner
  • lægevagtsvirksomhed for regionale lægevagtsordninger
  • sundhedspersoners frivillige arbejde til festivaler og sportsstævner
  • virksomheder med en årlig omsætning på højest 25.000 kr. Du kan se den fulde liste over undtagelser fra registrerings- og gebyrregler.

Vær opmærksom på, at nogle af de typer virksomhed, som bliver undtaget fra registrerings- og gebyrregler, skal orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om virksomheden.

Har du allerede betalt gebyr

Vær også opmærksom på, at de nye regler virker med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at sundhedspersoner eller behandlingssteder, der bliver undtaget i kraft af de nye regler, kan få refunderet deres gebyrbetaling for 2017 og 2018 ved henvendelse til styrelsen. De skal dog forinden afregistrere sig og underrette Styrelsen for Patientsikker-hed om virksomheden. Se nærmere om, hvordan man får tilbagebetaling på styrelsens hjemmeside.

Nye behandlingssteder

Behandlingssteder, der er etableret efter den 30. juni 2018, og som efter de nye regler ikke er omfattet af registrerings- og gebyrpligt, skal i stedet underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om virksomheden senest den 15. december 2018.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 72 28 67 00.

Yngre Læger er godt tilfredse med, at styrelsen har lyttet og arbejdet med at finde en løsning.