Nye studiepladser løser ikke alene problemet med lægemangel
  • Yngre Læger
06. april 2018

Med lanceringen af et øget optag på medicinstudiet på 250 nye studerende fra 2019 og en mulighed for kandidatuddannelse i Esbjerg og Køge giver regeringen bolden op til en øget indsats for at løse udfordringen med lægemangel i udkantsområderne. ”Interessant tiltag, men noget overraskende,” mener Yngre Lægers formand. Og det løser ikke problemet alene.

Udfordringen med lægemangel i store dele af Danmark og i flere specialer kræver mange nye initiativer. At øge optaget på medicinstudiet og uddanne flere læger er én af mulighederne. Men når de studerende er kommet igennem universitetet, så skal der også være tilstrækkelig kapacitet til at gøre dem til speciallæger. Og det nævner regeringen ikke noget om i sit udspil, hæfter Camilla Rathcke sig ved: 

”Udspillet om et så markant forøget optag kommer lidt ud af den blå luft. Og et øget optag forpligter flere end bare universiteterne. De nyuddannede læger skal efterfølgende uddannes som speciallæger, og det sker på landets sygehuse og i praksis. Kapaciteten i og kvaliteten af speciallægeuddannelsen skal følge med, og det forudsætter, at alle regioner ikke både er i stand til men også villige til at øge uddannelseskapaciteten betragteligt, når de første kandidater forlader universiteterne i 2025. Og ikke mindst kvaliteten i den kliniske uddannelse, man skal have på hospitalerne, under universitetsuddannelsen, kan blive udfordret,” siger hun og fortsætter:

”Det er glædeligt, at der med udspillet også er opmærksomhed på, at også andre brancher end sundhedsvæsenet har behov for lægelig arbejdskraft, men jeg havde gerne set, at der forlods havde ligget en tilbundsgående analyse af den fremtidige efterspørgsel på læger og speciallæger – både til den private sektor og til sundhedsvæsenet. Måske er tiden nu moden til at få iværksat en efterspørgselsprognose – helt på linje med lande vi normalt sammenligner os med – så vi får sat de rigtige initiativer i gang og ikke bare øger optaget på universiteterne ud fra ”et slag på tasken””. 

Frygter sovepude-effekt
Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), understreger i regeringens udspil sammenhængen mellem uddannelsesstedets placering og det sted, man som færdiguddannet læge vælger ”at slå sig ned og stifte familie”. Og en del af de nye læger vil formentlig afslutte deres uddannelse i enten Esbjerg eller Køge. Det er dog naivt at tro, at det alene vil være det endeligt afgørende for netop sådan et livsvalg, slår Camilla Rathcke fast:
 
”Erfaringerne fra Aalborg Universitet er gode, men der har man også hele sit universitetsstudium og ikke kun de sidste par år. Derfor kan det få en anden virkning. Vi må afvente erfaringerne fra Esbjerg og Køge, før vi kan se, om initiativet hér afhjælper lægedækningsproblematikken i Region Syddanmark og i Region Sjælland. Omvendt kan vi ikke lave kandidatuddannelser i alle dele af Danmark – det vil slet ikke give mening eller god kvalitet i uddannelsen, men det er jeg også sikker på ministeren har fokus på,” siger Camilla Rathcke og fortsætter:

”Derfor kan jeg også være nervøs for, at dette initiativ kan blive en sovepude, fordi man fra politisk hold kan vildledes til at tro, at alle udfordringer med lægemangel nu er løst. Det er langt fra tilfældet. Der hviler et stort ansvar på driftsregionerne, hospitalerne og afdelingerne, og det kræver fortsat, at rekrutterings- og fastholdelsesarbejdet i regionerne forbedres markant, og at det bliver langt mere målrettet og systematisk. At man er uddannet i Esbjerg eller Køge er jo ikke i sig selv udslagsgivende for, om man stifter familie hér. Der er mange flere faktorer, der gør sig gældende, og hvis man vil have flere læger i udkantsområderne, er man nødt til at se bredere på problemstillingen for at løse den.” 
 
Men også hos sundhedsministeren ligger der et stort ansvar for, at initiativerne i Sundheds- og Ældreministeriets lægedækningsrapport, der blev bakket op af alle Folketingets partier, kan implementeres. Der er fortsat mange af disse initiativer, der venter på at blive gennemført. Flere regioner har ansøgt om mulighed for at afprøve forskellige initiativer og afventer fortsat svar fra ministeriet.

”Tempoet i denne proces kan øges betragteligt og må under ingen omstændigheder slækkes, fordi der nu er truffet beslutning om at uddanne flere læger. De igangværende initiativer kan bedre problemstillingen nu – og der er brug for løsninger nu. Så ser vi på sigt en effekt af flere læger og af læger uddannet i Esbjerg og Køge”.