Nye retningslinjer for gravide
  • Yngre Læger
04. april 2020

Gravide i tredje trimester anbefales nu at arbejde hjemmefra. Dermed ændrer Sundhedsstyrelsen ud fra et forsigtighedshensyn deres retningslinjer. Glædeligt at tvivlen kommer de gravide og deres ufødte børn til gode, mener Yngre Læger.

Den nye anbefaling kommer ifølge Sundhedsstyrelsen af forsigtighedshensyn, da enkelte studier fra udlandet har vist, at der er flere kejsersnit inden termin hos coronasmittede i tredje trimester. Sundhedsstyrelsen understreger i sine retningslinjer, at evidensgrundlaget er meget sparsomt, og at anbefalingen kommer for at være på den sikre side.

De nye opdateringer vil gøre hverdagen lettere for de gravide, vurderer Helga Schultz, formand for Yngre Læger.

”Mange gravide yngre læger har ringet til os og har været bekymrede. Nogle har haft svært ved at få ledelserne til at forstå, at de som gravide skulle beskyttes i arbejdet og flyttes fra direkte kontakt med patienter, der kunne være smittet med Covid-19. Og selvom det stort set hver gang er lykkes at nå frem til en løsning via dialog, så er de nye retningslinjer lette at forstå for alle – gravide skal holde sig hjemme i det sidste trimester. Der er kommet ny viden på området og myndighederne har ændret deres retningslinjer derefter.” siger Helga Schultz.

Hvis det ikke er muligt at arbejde hjemmefra med de opgaver eller den funktion, man har, skal man sygemeldes. Det skal ske for at minimere risikoen for smitte i sidste trimester. Arbejdsgiverne skal ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer drøfte den arbejdsmæssige situation med gravide medarbejdere, så der foretages en konkret individuel vurdering af, om man kan varetage sine vanlige funktioner eller opgaver. Den individuelle vurdering skal foretages for alle gravide uanset, hvor langt man er henne.

Indtil graviditetsuge 28
Gravide skal under hele graviditeten håndteres på lige fod med andre risikogrupper og skal sidestilles med disse arbejdsmæssigt. Også i graviditetsugerne frem til uge 28. Hvis man i sine vanlige funktioner kommer i kontakt med patienter eller borgere med mistænkt eller bekræftet smitte med
COVID-19, skal man ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer omplaceres til en anden opgave, hvor man ikke har kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for smitte eller bekræftet smittet med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen understreger, at man skal omplaceres, uanset hvor langt man er i sin graviditet.

Læs mere om graviditet og covid-19 på Yngre Lægers FAQ