Nye retningslinjer: Flere ansatte i sundhedsvæsenet skal testes
 • Overlægeforeningen
24. marts 2020

Sundhedsministeriet har udsendt meddelelse om, at flere i Danmark nu skal testes for COVID-19. De nye retningslinjer vil især få betydning for ansatte i sundhedsvæsenet, når testkapaciteten stiger, så flere kan testes.

Overlægeforeningen bakker op om den nye teststrategi og opfordrer myndigheder og regioner til at gøre alt, hvad de kan, for at skaffe den fornødne kapacitet. Her og nu er vores opfordring til medlemmerne at følge retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, dvs.:

 1. Har du symptomer, så bliv hjemme.
 2. Kontakt din leder, som kan bede om at få dig testet hurtigere for at få dig tilbage på arbejde, hvis du varetager en kritisk funktion
 3. Er du i tvivl, så kontakt hotline til ansatte i sundhedsvæsenet på 70 20 02 66

De konkrete anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er nu (fra pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet den 22. marts)

 • ”Alle med mistanke om moderat til svær COVID-19, hvor mistanken fastholdes efter en klinisk vurdering i en COVID-19-vurderingsenhed på sygehus, skal testes.
 • Fødende kvinder, der er visiteret til fødsel på en fødeafdeling, og hvor der er mistanke om COVID-19, skal ud fra et forsigtighedsprincip testes.
 • Nyfødte børn skal testes, såfremt de har symptomer
 • Personer med let til moderate symptomer, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektor, ældrepleje, arbejde med socialt udsatte eller andre helt særlige nøglefunktioner i samfundet, kan henvises såfremt arbejdsgiver finder det hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding. Det er den praktiserende læge, der henviser efter vanlige principper.
 • Der skal være en særlig opmærksomhed og lavere tærskel for sårbare grupper med henblik på vurdering og test”.

I pressemeddelelsen skriver ministeriet, at flere vil blive testet i takt med, at testkapaciteten udbygges, herunder flere ansatte på sundheds- og ældreområdet.

Ministeriet skriver også, at man arbejder med at udbygge testkapaciteten i Danmark ved:

 • ”Konkret samarbejde med en række danske virksomheder om at omlægge produktion til såvel test som værnemidler
 • Indkøb af flere test og værnemidler fra udenlandske producenter
 • Indsamling af testkit, værnemidler og respiratorer, der befinder sig inden for Danmarks grænser.
 • Nedsættelse af en taskforce fra Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut, der på stedet kan vurdere og derefter give de nødvendige tilladelser til produktion og ibrugtagning af test og værnemidler”.

Læs hele pressemeddelelsen her:

https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2020/Marts/Ny-offensiv-teststrategi-i-Danmark.aspx