Nye opgaver til praksissekretæren
  • PLO
02. oktober 2019

I juni bevilligede Folketinget et stort beløb til kompetenceløft af personale i almen praksis. Der er især fokus på, hvordan man håndterer patienter med psykiske lidelser. Det er patienter, der fylder meget i vores dagligdag i praksis, så denne viden er brugbar, uanset om man sidder ved telefonen eller har selvstændige konsultationer. Formand for PLO Christian Freitag har skrevet om nye opgaver i almen praksis i et indlæg til lægesekretærernes fagblad DL Magasinet.

Af formand for PLO Christian Freitag

På Lægedage i uge 46 (den årlige efteruddannelsesuge for praktiserende læger og deres personale) tilbydes allerede kurser i fx KOL, diabetes, øjensygdomme, smertebehandling og vanedannende medicin. 
 
Og der er rift om at blive klogere – to dage efter tilmeldingen åbnede, havde 188 lægesekretærer allerede sikret sig plads på kurserne og erfaringen viser, at de hurtigt bliver fyldt op.
 
Antallet af kurser stiger, og det er nødvendigt, for i fremtiden vil vi se at der kommer mere personale i almen praksis, og at personalet kommer til at udføre flere opgaver end i dag. Det er der to årsager til:

Den ene årsag er manglen på praktiserende læger. Lægemanglen har gjort, at antallet af patienter pr. læge er øget. I den situation har lægerne brug for mere hjælp til det daglige arbejde.

Den anden årsag er, at man formentlig i fremtiden vil se, at flere opgaver, som i dag udføres på sygehusene, vil blive udført i almen praksis. 

Hele sundhedsvæsenet er presset . Der bliver et stigende antal ældre og kronikere og flere psykisk syge i alle aldre. Derfor er der et politisk ønske om at flytte opgaver ud i det nære sundhedsvæsen, hvor behandlingen både er billigere og kan foregå tættere på patientens bopæl.

Med den seneste overenskomst om almen praksis, som trådte i kraft i 2018, blev der således aftalt en udflytning af patienter med KOL og diabetes fra sygehus til almen praksis. 
 
Det har allerede givet nyt arbejde til praksispersonalet og masser af nye personalekurser i KOL og diabetes.

Lægemanglen vil begrænse udflytning af opgaver til almen praksis, der først rigtig kan finde sted, når der igen er praktiserende læger nok. Det forventes der først at være omkring år 2025 - selvom PLO og regeringen arbejder på at finde løsninger. 

Mange praktiserende læger vælger dog allerede nu at uddelegere en meget stor del af deres arbejde til praksispersonale. Det gælder især læger med stort patientantal. 

Der er således stor forskel på lægesekretærens rolle i forskellige lægepraksis. Det er den enkelte lægeklinik, der vurderer, hvordan arbejdet skal organiseres, og der er en lang række opgaver, der kan uddelegeres, når blot der gives den rette uddannelse, instruktion og supervision.

Læs mere om kurser til lægesekretærer på www.plo-e.dk 


Indlægget er bragt i DL Magasinet 2. oktober 2019