Nye medlemmer af PLO’s bestyrelse
  • PLO
23. november 2019

PLO’s bestyrelse har lørdag fået tre nye ansigter: Lise Høyer, Jørgen Skadborg og Ulrik Hesislev. De afløser Jakob Dahl, Henrik Dibbern og Niels Ulrich Holm. Samtidig er Gunver Lillevang blevet genvalgt.

På PLO’s repræsentantskabsmøde den 23. november er Lise Høyer (Region Midtjylland) blevet valgt som nyt medlem af PLO’s bestyrelse. Hun afløser Jakob Dahl (PLO-Hovedstaden), der efter seks år i bestyrelsen ikke kunne genopstille.

Herudover blev Gunver Lillevang (PLO-Sjælland) genvalgt til bestyrelsen.

Det blev desuden på repræsentantskabsmødet meddelt, at Jørgen Skadborg er blevet valgt som nyt medlem af bestyrelsen som repræsentant for PLO-Syddanmark. Han afløser Henrik Dibbern, der ikke ønskede at genopstille.

Endelig blev det meddelt, at Ulrik Hesislev er blevet valgt som nyt medlem af bestyrelsen som repræsentant for PLO-Sjælland. Han afløser Niels Ulrich Holm, der efter seks år ikke kunne genopstille.

Alle er valgt for en to-årig periode.

PLO’s bestyrelse består herefter af følgende medlemmer:

  • Formand Christian Freitag (PLO-Hovedstaden)
  • Trine Jeppesen (PLO-Hovedstaden)
  • Ulrik Hesislev (PLO-Sjælland)
  • Gunver Lillevang (PLO-Sjælland)
  • Jørgen Skadborg (PLO-Syddanmark)
  • Mireille Lacroix (PLO-Syddanmark)
  • Karsten Rejkjær Svendsen (PLO-Midtjylland)
  • Lise Høyer (PLO-Midtjylland)
  • Dennis Staahltoft (PLO-Nordjylland)