Nye medlemmer af bestyrelsen
  • Overlægeforeningen
05. oktober 2019

Overlæge Britt Lange  og ledende overlæge Tommy Midtgaard Jensen er valgt som nye medlemmer af Overlægeforeningens bestyrelse på foreningens repræsentantskabsmøde 5. oktober i Vejle. De afløser ledende overlæge Helga Gulisano og overlæge Peder Klement Jensen, som har siddet i bestyrelsen i seks år og derfor ikke kunne genvælges. Overlæge og risikomanager Mark Krasnik blev genvalgt.

Foto: Fra venstre:Tommy Midtgaard Jensen, Britt Lange og Mark Krasnik

Overlæge Ulrik Gerdes og overlæge Haroon Malik Arfan stillede også op til bestyrelsen.

Overlægeforeningens bestyrelse består nu af:

Formand: Overlæge Lisbeth Bojer Lintz Christensen

Næstformand: Overlæge Klaus Peder Klausen

Overlæge med organisatorisk ledelsesansvar Niels Juul

Overlæge Susanne Edith Wammen

Ledende overlæge Inger Agnethe Brødsgaard

Overlæge Mark Krasnik

Overlæge Britt Lange

Ledende overlæge Tommy Midtgaard Jensen

Observatør:

Overlæge Lise Møller