Nye lederstillinger giver bedre arbejdsmiljø og højere kvalitet
  • Overlægeforeningen
14. marts 2021

Omdrejningspunktet i overlægernes nye overenskomst er en ændret stillingsstruktur, som styrker den lægelige ledelse på afdelingerne. Det sker ved at give mulighed for oprette nye stillinger som ledende overlæger, der bl.a. skal have ansvar for forskning, uddannelse, kvalitet, afsnitsledelse m.m. I samme ombæring skifter de ledende overlæge titel til cheflæger.

Men hvad er problemet med den nuværende stillings- og ledelsesstruktur? Det giver bestyrelsesmedlem i Overlægeforeningen og tidl. ledende overlæge, Bjarne Rønde Kristensen nogle bud på her:

”En af de største udfordringer i dag er, at de ledende overlæger – de kommende cheflæger – ikke entydigt kan uddelegere personaleledelse til andre. Konsekvensen er, at alle læger på en afdeling refererer til den ledende overlæge. Store afdelinger har ofte 60-90 læger, og al erfaring siger, at det ikke er foreneligt med god ledelse at være chef for så mange medarbejdere. Det er nødvendigt at kende dem, man er chef for, hvis man skal være en god leder, og det er ganske enkelt ikke muligt, når gruppen er så stor.,” siger Bjarne Rønde Kristensen, der i dag er specialeansvarlig overlæge på gynækologisk/obstetrisk afdeling på Odense Universitetshospital.

Han peger på, at det store ledelsesspænd betyder, at ledende overlæger – de kommende cheflæger – har svært ved at få tid til den vigtigste opgave – den strategiske, lægefaglige ledelse af afdelingen:

”Som ledende overlæge har man jo også ansvaret for den strategiske ledelse af afdelingen. Man skal have fingeren på pulsen og vide, hvad der rører sig mht. nye behandlinger og ny viden, så man kan være med til at udstikke kursen for, hvor afdelingen skal hen, og hvad man skal satse på. Men det er svært at løse den opgave ordentligt, når personaleledelsen fylder så meget, som den har gjort.”

”Derfor er det en kæmpe fordel, at vi fremover får en ny ledergruppe, som vi kan uddelegere ledelsesopgaver til. Det kan både være faglig ledelse og personaleledelse. Nogle afdelinger er så store, at man kan sektionere dem, og hvor hver sektion får sin egen leder, der er ansvarlig for driften. Den nye stillingsstruktur vil give plads til den lægefaglige ledelse i hverdagen, og det er hårdt tiltrængt.”

At udviklingen på sygehusene er løbet fra stillingsstrukturen har også medført, at det er blevet stadig sværere at besætte stillingerne som ledende overlæge. Bjarne Rønde Kristensen ser derfor frem til, at rekrutteringen styrkes med den nye overenskomst.:

”Det vil også give et vigtigt bidrag til at styrke rekrutteringen af nye lægelige ledere. Vi har i mange år haft et stort problem med, at det var vanskeligt at rekruttere ledende overlæger. Det skyldes flere ting. Dels har kulturen vægtet det faglige højere end ledelse, men folk har også kigget på de vilkår, som lederne har haft, og det har afholdt mange fra at søge job som ledende overlæge. Med overenskomsten kommer der en kraftig tilkendegivelse fra Overlægeforeningen og Danske Regioner om, at lægelig ledelse skal opprioriteres.”

”Og det vil helt klart betyde, at vi kan arbejde mere målrettet både for bedre kvalitet i behandlingen og for et bedre arbejdsmiljø. Når ledelsen er så presset, som den har været, kan det knibe med at finde tid til arbejdet med at udvikle kvalitet, og arbejdsmiljøet vil helt sikkert have gavn af, at der er en leder, der har tid til at løfte opgaven,” siger Bjarne Rønde Kristensen.  

Læs mere om ok21 her