Nye instruksanbefalinger skal stille skarpt på ledelsernes ansvar
  • Lægeforeningen
20. september 2018

Arbejdsgruppen om instrukser, som er med i de otte initiativer, sundhedsministeren kom med for at genoprette lægers tillid til tilsynet, har netop afleveret sine anbefalinger. ”Nu skal regionernes topledelser få dem implementeret på hospitalerne. Det er ikke nogen lille opgave, så jeg forventer, den bliver prioriteret,” lyder reaktionen fra Andreas Rudkjøbing. 

Nu ligger anbefalingerne om instrukser klar. Arbejdsgruppen, som er en del af de otte initiativer, sundhedsminister Ellen Trane Nørby i januar spillede ud med for at genoprette et tillidsfuldt samarbejde mellem sundhedsvæsenet og Styrelsen for Patientsikkerhed, har netop afleveret sin rapport.

Som noget nyt anbefaler arbejdsgruppen blandt andet, at der skal laves en generel beskrivelse af kompetence- og ansvarsfordeling, når patienter overgår fra et behandlingssted til et andet.

”Lægeforeningen har haft repræsentanter i arbejdsgruppen, hvor vi selvfølgelig er kommet med vores synspunkter. Vi håber, at sundhedsministeren og Folketinget tager godt imod de anbefalinger, som rapporten kommer med. Men det afgørende er, at når rammen er på plads, skal det også afspejles i den kliniske virkelighed. Det er ikke nogen helt lille opgave, og jeg forventer, at den bliver prioriteret,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Han understreger, at Svendborgsagen viser vigtigheden af klare instrukser, som medarbejderne kender til, og som er fagligt velbegrundede. Det giver patientsikre arbejdsgange ifølge Andreas Rudkjøbing.

Lægeforeningen er særlig glade for, at man i arbejdsgruppen har været opmærksom på, at i spidsbelastningssituationer – som for eksempel overbelægning eller underbemanding – er det vigtigt, at ansvaret er tydeligt beskrevet i en instruks.

”Det er nødvendigt med klare regler for, hvordan sådanne situationer skal håndteres,” siger Andreas Rudkjøbing.

Anbefalingerne om instrukser er en del af en større proces, som arbejdet med nye journalføringsregler også er med i. Da de tidligst kommer ved udgangen af 2018, er der stadig langt til mål.

”Målet er selvfølgelig bedre regler og retningslinjer, der passer til den kliniske virkelighed. Men det står og falder med regionernes øverste ledelser. Uden deres vilje til og ansvar for implementering af instrukser er vi lige vidt,” siger Andreas Rudkjøbing.

Lægeforeningens formand anerkender ministerens intention med arbejdsgruppen og de otte initiativer, men understreger, at der endnu er et stykke vej at gå, før tilliden er genopbygget.

”Den generelle strammerlinje skal pakkes væk og afløses af et markant større fokus på læring. Samtidig skal der lægges meget mere vægt på organisatoriske tilsyn fremfor individuelle tilsyn,” siger han.

 

Link til sundhedsministerens otte initiativer:

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2018/Januar/Sundhedsminister-vil-oege-laegers-og-sygeplejerskers-tillid-og-retssikkerhed.aspx