Nye forhandlinger – hvad sker der nu?
  • Yngre Læger
  • Overlægeforeningen
01. april 2018

 Lørdag morgen blev forhandlingerne om nye overenskomster genoptaget, efter at forligsmand Mette Christensen onsdag udsatte den varslede konflikt på hele det offentlige arbejdsmarked i to uger. Men selv om konflikten er udsat, betyder det langt fra, at risikoen for omfattende strejker og lockout er væk.

Flere hundrede pædagoger, djøf'ere, sygeplejersker, 3F'ere, yngre læger, Medlemmer af FOA og overlæger var lørdag formiddag mødt op med bannere og faner foran Forligsinstitutionen for at tage imod arbejdsgiverne og alle de offentligt ansattes forhandlere – og for at understrege kravet om bl.a. mere i løn for alle offentligt ansatte. Og selvom det lørdag er forhandlingerne på det kommunale bord, der er omdrejningspunktet, er også det Centrale Fællesudvalg, der forhandler på det statslige område, og forhandlingsdelegationen fra det regionale område tilstede i Forligsinstitutionen – både for at vise sammenhold og for at kunne drøfte på tværs og følge forhandlingstemaerne samlet til dørs.

Forhandlingerne i Forligsinstitutionen er underlagt skarp tavshedspligt, men Michael Ziegler, der er chef for de kommunale arbejdsgivere, understregede før forhandlingerne, at der er bevægelse, og at ”knasterne simpelthen ikke er store nok til at berettige en konflikt”. Hovedtemaerne er fortsat løn og reguleringsordning, den betalte spisepause og lærernes ret til en arbejdstidsaftale.Håber på aftale    
Forligsmand Mette Christensen vurderede onsdag, at der er muligheder for at opnå et resultat via fortsatte forhandlinger i Forligsinstitutionen og besluttede derfor at udskyde strejker og lockout med to uger. Den beslutning er Lisbeth Lintz, formand for Foreningen af Speciallæger (FAS), og Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger (YL) tilfredse med:
    ”En omfattende konflikt på landets sygehuse og hospitaler kan ikke undgå at ramme patienterne, og vi håber, at det er muligt at nå en aftale, som kan sikre reallønnen og styrke det offentlige arbejdsmarked, så konflikten kan afblæses”, siger Camilla Rathcke og Lisbeth Lintz.
 

Tre scenarier
Men selv om konflikten er udsat, og forhandlingerne nu fortsætter, er et forlig langt fra givet. Og derfor kan det igen trække op til konflikt. Og det indebærer, at der er flere forskellige scenarier, alt efter hvordan forhandlingerne i Forligsinstitutionen forløber.

Den første mulighed er, at arbejdsgivernes og lønmodtagernes repræsentanter bliver enige om en aftale i Forligsinstitutionen. Det kan ske ved, at parterne selv forhandler en aftale på plads eller ved at Forligsmanden presser parterne til at komme så tæt på hinanden, at en for begge parter acceptabel mæglingsskitse kan fremsættes.

Den skal herefter sendes til godkendelse i de berørte organisationer som ethvert andet overenskomstresultat. Herefter kan der kun komme konflikt, hvis forliget stemmes ned af medlemmerne efterfølgende.
Afstemningsreglerne i den situation besluttes af Forligsmanden og vil forventeligt betyde, at resultatet behandles under et - altså at resultatet godkendes på tværs af alle typer af organisationer uafhængigt af, om der er tale om forbund under LO, som fx lægesekretærerne i  Sundhedskartellet som er en del af FTF eller i AC’s foreninger for de forskellige grupper af akademikere.
Hvis organisationerne godkender mæglingsskitsen, er konflikten afblæst. Hvis der stemmes nej til skitsen, træder konflikten i kraft 5 dage efter offentliggørelse.

Den anden mulighed er, at parterne ikke kan blive enige, og at forligsmand Mette Christensen opgiver at fremsætte en mæglingsskitse. I givet fald kan konflikten starte efter 5 dage.

Den tredje mulighed er, at forligsmanden beslutter at udskyde konflikten yderligere 14 dage, hvis hun vurderer, at fortsatte forhandlinger kan bane vej for et forlig eller en mæglingsskitse. Hvis denne proces ikke lykkes, kan en konflikt i så fald først træde i kraft i d. 6. maj.

Yngre Læger og Overlægeforeningen følger processen tæt via vores samarbejde med de øvrige faglige organisationer i forhandlingsfællesskaberne, og vi vil løbende holde jer orienteret om forhandlingerne og status på den varslede konflikt. Følg derfor med i vores nyhedsbreve og på hjemmesiderne.