Ny undersøgelse: Klinisk forskning svækkes på sygehusene
  • Overlægeforeningen
03. april 2019

Klinisk forskning er afgørende for at give patienterne den bedste og mest sikre behandling. Men de seneste fem år er mulighederne for at forske på sygehusene blevet mærkbart forringet. Det viser en ny undersøgelse, som Overlægeforeningen har gennemført. Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen, understreger, at den udvikling skal vendes, både for at sikre kvaliteten i behandlingen nu og i fremtiden – og for at mindske uligheden i sundhed.

Sygehusene og hele sundhedsvæsenet er under et voldsomt pres, som svækker mulighederne for at forske på sygehusene. Ikke mindre end 62 pct. af de forskningsaktive overlæger oplyser i en ny undersøgelse, som Overlægeforeningen har gennemført, at det er blevet vanskeligere at gennemføre klinisk forskning inden for de seneste fem år. Den udvikling er kritisk for både i forhold til kvalitet og patientsikkerhed.

”Når vi svækker forskningen, svækker vi mulighederne for at udvikle nye, bedre og mere skånsomme behandlinger. Klinisk forskning er afgørende for, at vi kan levere sikker behandling af høj kvalitet. Derfor dokumenterer undersøgelsen desværre, at sundhedsvæsenet er på en helt forkert kurs,” siger Lisbeth Lintz.

I alt I alt 1885 overlæger fra landets sygehuse og hospitaler har deltaget i undersøgelsen. Ud over travlhed og stigende arbejdspres er det bl.a. begrænset økonomi og tidskrævende og bureaukratiske krav fra myndighederne, der i stigende grad hæmmer mulighederne for at udvikle nye behandlinger.

Der har i mange år været bred enighed om, at behandling af psykiske sygdomme er nedprioriteret økonomisk og politisk. Overlægeforeningens undersøgelse viser desuden, at psykiatrien også er dårligere stillet end resten af sundhedsvæsenet, når det gælder muligheder for at forske i og udvikle bedre behandlinger.

Således er mellem 53 pct. og 59 pct. af overlægerne i de medicinske, kirurgiske og parakliniske specialer involveret i forskning, mens det kun gælder 30 pct. af overlægerne i psykiatrien. Tilmed er psykiaternes vilkår klart ringere. Kun ti pct. af de forskningsaktive overlæger i psykiatrien har dedikeret tid til forskning, mens det gælder ca. en tredjedel af overlægerne i de øvrige specialer.

”Det er et stort problem, at der sker en nedprioritering af forskningen for nogle af de mest sårbare patientgrupper. Både fordi det svækker mulighederne for at forbedre behandlingen, men også fordi det bidrager til at øge uligheden i sundhed. Problemet understreger, at det er afgørende, at vi ikke kun fokuserer på den daglige drift, men i høj grad også satser på at styrke den kliniske forskning,” siger Lisbeth Lintz.

”Heldigvis viser undersøgelsen, at en stor del af landets overlæger gerne vil forske. Det betyder, at der er rigtig gode muligheder for at styrke den kliniske forskning. Jeg håber, at regeringen og regionerne vil bruge den vilje til forbedre vilkårene for forskningen,” siger Lisbeth Lintz.

Resultatet af interviewene kan læses i rapporten, som blev præsenteret ved Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 1. april.

Læs kronik om undersøgelsen og reportage i Ugeskrift for Læger her