Ny syv-dages frist kan sikre hurtigere genoptræning
  • Lægeforeningen
25. oktober 2017

Det er positivt, at patienter får ret til selv at vælge genoptræning hos en privat leverandør, hvis ikke kommunerne har et tilbud indenfor syv dage efter at de er blevet udskrevet fra sygehuset. Men hvis det skal give mening, er det nødvendigt, at alle patienter med behov får en genoptræningsplan med sig hjem fra sygehuset, mener Lægeforeningen.

Regeringen har netop lanceret et nyt udspil om frit valg. Et af initiativerne i udspilet er, at patienter får ret til at vælge genoptræning hos en privat leverandør, hvis det offentlige ikke kan tilbyde genoptræning inden for syv dage efter at patienter er udskrevet fra sygehuset.
 
Lægeforeningen ser positivt på den nye patientrettighed. 

”For mange kommuner har igennem de sidste mange år haft alt for lang ventetid på genoptræning. Ventetiden betyder, at patienterne får sværere ved at genvinde deres funktionsevne og dermed også sværere ved at vende tilbage til det liv, som de havde, før de blev syge. Derfor er lang ventetid på genoptræning helt uacceptabel. Den nye rettighed vi forhåbentlig lægge et pres på de kommuner, som har længst ventetid, så de kan få den bragt ned”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.
Han understreger samtidig, at det naturligvis er afgørende, at kommunerne også har den rette faglige kvalitet i genoptræningstilbuddene. 

Patienter med behov skal have en genoptræningsplan

Hvis den nye rettighed skal give mening, så er det også vigtigt, at alle patienter med et lægefagligt behov, får en genoptræningsplan med sig fra sygehuset, når de bliver udskrevet. Planen skal også indeholde fagligt begrundede tidsfrister for, hvornår genoptræningen skal gå i gang. 

”Der er i dag stor forskel på, hvor mange patienter, som får en plan for deres genoptræning, når de bliver udskrevet. Sygehusene må påtage sig ansvaret for, at alle patienter får en faglig vurdering af, om de har behov for genoptræning, og at de patienter, som har behov for det, også får en plan for deres genoptræning”, siger Andreas Rudkjøbing.