Ny regering, ny sundhedspolitik
  • Yngre Læger
26. juni 2019

Ambitiøst og positivt.

Kort før midnat bekendtgjorde Mette Frederiksen (S), at hun sætter sig i statsministerstolen – i front for en ren S-regering. Med sig har hun en politisk forståelse med SF, R og EL, der tegner konturerne af ambitiøse målsætninger på sundhedsområdet.

Yngre Lægers formand, Helga Schultz, hæfter sig positivt ved især tre overordnede linjer i aftalen:

”For det første har aftalen fokus på de væsentligste udfordringer, vi står overfor. For det andet er dét, man vil, ambitiøst, og det tyder på, at regeringen er klar til at investere i sundhedsvæsenet. Og for det tredje er der blevet lyttet, hvilket ses i, at tjenestepligten ikke er nævnt, at psykiatrien får en fremtrædende plads, at supersygehusene er et konkret problem, der skal løses. Og at fagpersonalets kompetencer skal bruges rigtigt.”

Alt sammen gode takter, om end der også er punkter, hvor Helga Schultz løfter et øjenbryn. Det gælder økonomi og lægemanglen i psykiatrien.

”Regeringen vil lade økonomien dække demografien, men det tegner kun for en procent, og vi har hele tiden argumenteret for, at der er behov for en to-procents stigning, hvis der skal være råd til ny – og dyr – medicin og behandlinger, siger hun og fortsætter: ”Og når det kommer til psykiatrien, så hilser vi initiativerne meget velkommen. Men der mangler også læger i netop psykiatrien, og det er ikke nævnt. Det er et alvorligt problem, som vi gerne ser prioriteret politisk på linje med manglen på læger i almen medicin. Det fortjener patienterne, som i denne sammenhæng er de allermest svage og udsatte i landet.”

Når det er sagt, glæder YL-formanden sig overordnet over prioriteringerne og ambitionerne.

”Det lover godt for mine medlemmer og for patienterne. Jeg glæder mig til at bidrage og håber på at blive inviteret med i drøftelserne af, hvordan vi konkret løser problemerne og løfter vores allesammens sundhedsvæsen.”