Ny rapport om tolkegebyr ude nu: Dårligere patientsikkerhed, øget ulighed i sundhed og mere bureaukrati
  • Lægeforeningen
19. december 2019

Lægeforeningen og Institut for Menneskerettigheder offentliggør i dag rapporten ”Egenbetaling for tolkebistand: Lægers erfaringer med ordningen.” Resultaterne af rapporten viser, at kravet om egenbetaling for tolkning forringer kommunikationen mellem læge og patient, og at bureaukratiet samtidig tager lægetid væk fra alle patienter.

I dag offentliggør Institut for Menneskerettigheder og Lægeforeningen den samlede rapport om lægers erfaringer med det ombruste tolkegebyr i sundhedsvæsenet. Rapporten med navnet ”Egenbetaling for tolkebistand: Lægers erfaringer med ordningen” bygger på data fra en rundspørge blandt mere end 600 læger med erfaring med tolkegebyret, som blev indført 1. juli 2018.

Rundspørgen afdækker blandt andet, at 89 procent af de deltagende praktiserende læger og 60 procent af de deltagende læger ansat på hospital fortæller, at kravet om egenbetaling påvirker kvaliteten af patientsamtalen negativt. Heraf vurderer 96 procent af de praktiserende læger og 89 procent af læger ansat på hospital, at risikoen for forkert eller manglende diagnostik og behandling øges som følge af de ringere patientsamtaler.

”Tolkegebyret skaber mere ulighed i sundhed og rammer en af de svageste grupper i samfundet. Vi hører triste meldinger om patienter, som fravælger konsultationen på grund af gebyret og om pårørende med ofte mangelfulde sprogkompetencer, som medbringes for at tolke. Vi risikerer, at patienter kan udvikle mere alvorlige sygdomme, end de ellers ville have gjort. Derfor bør gebyret afskaffes,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Institut for Menneskerettigheder advarer om konsekvenserne af tolkegebyret.

”Retten til sundhed er en grundlæggende menneskerettighed, som udfordres fundamentalt for særligt udsatte etniske minoriteter på grund af tolkegebyret. Kommunikationen mellem læge og patient er nu i nogle tilfælde så dårlig, at lægen ikke kan sikre sig, at patienten får den rette behandling,” siger Line Vikkelsø Slot, chefkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder.

Lægeforeningen og Institut for Menneskerettigheder opfordrer Folketinget til at afskaffe tolkegebyret for tolkning i sundhedsvæsenet.

Om undersøgelsen

Lægeforeningen og Institut for Menneskerettigheder sendte i september 2019 et spørgeskema om deres erfaringer med tolkegebyret til 5.031 læger. 1.195 læger besvarede spørgeskemaet.

Da undersøgelsen alene omhandler erfaringer med tolkegebyret, er det besvarelserne fra 623 læger, der i gennemsnit er i kontakt med mindst én patient om ugen med behov for tolkebistand, der er med i undersøgelsen. 418 af de deltagende læger er praktiserende læger, mens 205 er læger ansat på hospital.

Du kan læse mere om kortlægningen af lægers erfaringer med tolkegebyret i selve rapporten (vedhæftet).

Kontakt:

  • Lægeforeningen: Anders Høj Eggers, presse-og kommunikationskonsulent, tlf: +45 3544 8363 (Direkte),
    tlf: +45 4214 4632 (Mobil) og ahe@DADL.DK
  • Institut for Menneskerettigheder: Line Vikkelsø Slot, chefkonsulent, mob. 91 32 56 95 og lvs@humanrights.dk