Ny PLO-repræsentant i Lægeforeningens bestyrelse
  • PLO
21. april 2018

Praktiserende læge Anna Mette Nathan er blevet valgt som nyt medlem af Lægeforeningens bestyrelse. Det skete på Lægemødet, der er blevet holdt fredag og lørdag i Kolding.

Anna Mette NathanAnna Mette Nathan har praksis i Tørring i Region Midtjylland. Hun er tidligere medlem af PLO’s bestyrelse, og hun har både været næstformand for PLO og formand for PLO’s Kommune- og Forebyggelsesudvalg.

Anna Mette Nathan er valgt for en treårig periode. Hun afløser Michael Dupont.

Udover Anna Mette Nathan er også PLO's formand Christian Freitag og praktiserende læge Tue Flindt Müller medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse som repræsentanter for PLO.