Ny PLO Analyse: Brugen af tolke i almen praksis fordoblet på fem år
  • PLO
22. december 2017

I 2016 blev der udført ca. 110.500 konsultationer i almen praksis med tolk, hvilket er næsten dobbelt så mange, som der blev udført i 2012, hvor antallet lå på ca. 55.600 konsultationer årligt. Det viser nye tal, som PLO har trukket.

Emnet er aktuelt, idet der i den politiske aftale om finanslov for 2018 indgår, at man vil indføre et gebyr for fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsenet for personer, som har været bosat i Danmark i mere end tre år.

Samtidig vil man indføre en certificeringsordning for fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsenet med henblik på at sikre en højere og mere ensartet kvalitet i tolkningen.

Læs mere i den nye PLO Analyse om brugen af tolke i almen praksis