Ny formand for Lægeforeningen i Nordjylland
  • Lægeforeningen Nordjylland
25. marts 2020

Efter fem år som formand stopper Søren Lunde som formand for Lægeforeningen i Nordjylland. Ved et bestyrelsesmøde den 17. marts blev Thea Heide Faaborg valgt som ny formand.

Thea Heide Faaborg er i den sidste del af sin hoveduddannelse i lungemedicin og arbejder til daglig på Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Hun har en lang fortid i Yngre Læger, hvor hun i dag er næstformand i Region Nordjylland.

”Som formand for Lægeforeningen i Region Nordjylland er det vigtigt for mig at sikre det gode og tætte samarbejde mellem de foreninger, som er samlet i Lægeforeningen Nordjylland, og jeg tror, at åben og ærlig dialog er vejen frem. Åbenhed udadtil er også noget, jeg prioriterer højt, og jeg vil forsøge at gøre Lægeforeningen så synlig i den offentlige debat som muligt. Og jeg ser frem til at fortsætte med at arbejde konstruktivt med regionens sundhedspolitiske aktører,” siger Thea Heide Faaborg.

Thea Heide Faaborg har gennem en del år arbejdet med at sætte fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø, og det bliver også et kerneområde for hende som ny formand. Og samtidig vil hun vil kæmpe for, at lægernes ressourcer bruges der, hvor de giver mest mening – på patienterne og mindre på papirarbejde.

”Jeg har, siden jeg blev læge, været aktiv i Yngre Læger, og det arbejde har givet mig mange gode erfaringer og megen arbejdsglæde. Det er vigtigt for mig at sætte fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø og forsøge at ændre det, der ikke giver mening og er for bureaukratisk, til noget bedre. Og det har været muligt gennem det fagpolitiske arbejde,” siger Thea Heide Faaborg.

Hun håber, at man i fremtiden kan få flere læger ind i ledelserne på hospitalerne.

”I Region Nordjylland har vi som læger et meget tæt samarbejde både med ledelserne på hospitalerne og det politiske system, og det er vigtigt at holde fast i og udbygge,” siger Thea Heide Faaborg.

Thea Heide Faaborg bor i Skørping med sin mand og to børn.

Thea Heide Faaborg kan kontaktes for yderligere informationer på 2463 6335 og konsulent Kristian Schmidt-Kristensen kan træffes på 6037 8495.