Nu er startskuddet gået for de nye kvalitetsklynger i almen praksis
  • PLO
12. april 2018

Programbestyrelsen for det nye kvalitetsprogram i almen praksis har afholdt sit første møde tirsdag den 10. april 2018, hvor de bl.a. drøftede målsætninger for klyngearbejdet, navn til programmet mv. Navnet ”KiAP” - ”Kvalitet i Almen Praksis” - blev valgt efter, at alle praktiserende læger var inviteret til at indsende forslag.

”Vi har nu været rundt i alle de fem regioner og har fået input fra regioner, PLO-regionalt, fagfolk og ikke mindst lægerne. Det har skabt grundlaget for den information om klyngearbejdet, der nu ligger på programmets hjemmeside”, siger Christian Freitag, formand for programbestyrelsen og PLO.

”I starten af året bad vi jo kollegerne om lige at ”holde lidt på hestene”, indtil vi havde været rundt på dialogmøder i regionerne og fået mere styr på rammerne bl.a. omkring registrering. Nu er vi så formelt klar til at åbne op for klyngerne”, siger Christian Freitag, formand for programbestyrelsen og PLO.

Bestyrelsen har tydelige forventninger til etableringen af klyngerne, og Bo Libergren, næstformand i Regionernes Lønnings- og takstnævn og medlem af programbestyrelsen, udtaler:

”Der er ingen tvivl om, at vi håber på, at lægerne og klinikkerne vil tage denne form for kvalitetsarbejde til sig. Vi er ambitiøse i bestyrelsen. Vi ser gerne, at de praktiserende læger næste år i stort omfang har etableret sig i kvalitetsklynger over hele landet. Vi er overbeviste om, at arbejdet i klyngerne vil kunne løfte kvaliteten endnu mere, og det skal helst komme alle patienter til gavn.”

Bestyrelsen besluttede tirsdag aften også, at ”Kvalitet i Almen Praksis” bliver det nye navn for kvalitetsprogrammet – i daglig tale forkortet ”KiAP”. Programmet rummer bl.a. de nye klynger, som regionerne og PLO aftalte i den tre-årige overenskomst for almen praksis, der trådte i kraft 1. januar 2018.

Navnet ”KiAP” - ”Kvalitet i Almen Praksis” - blev valgt efter, at alle praktiserende læger var inviteret til at indsende forslag til, hvad det nye kvalitetsprogram skulle hedde. Det var en opfordring, mange læger tog til sig. Der blev indsendt mere end 50 forslag.

”Nogle af navnene var overordentlig kreative, men vi endte på et mere funktionelt navn – til gengæld håber vi at kreativiteten vil blomstre ude i de enkelte klynger”, afslutter Christian Freitag.

”KiAP” bliver også domænet for den nye hjemmeside, som lanceres den 12. april 2018. Her vil der være vejledninger til klyngearbejdet i form af oplæg om de formelle rammer samt ”Kom godt i gang”og en FAQ med hyppigt stillede spørgsmål. På hjemmesiden kan klyngerne registrere sig elektronisk i et nyt digitalt tilmeldingsmodul.

Den nye chef for programsekretariatet, Rikke Agergaard, tiltrådte sin stilling 1. april 2018, og hun er nu gået i gang med at opbygge et mindre sekretariat.

Læs mere om det nye kvalitetsprogram i almen praksis på kiap.dk