Nu bliver der endelig uddannet flere praktiserende læger
  • PLO
24. september 2019

Pressemeddelelse: Sundhedsstyrelsen har nu bedt videreuddannelsesregionerne om at gå i gang med at uddanne flere praktiserende læger. Både i 2020 og 2021 kommer der 50 ekstra hoveduddannelsesstillinger i almen medicin. Det er rigtig glædeligt, mener Praktiserende Lægers Organisation (PLO). 

”Det er en rigtig god nyhed, som vi er meget glade for. Det er helt afgørende at få uddannet flere praktiserende læger for at løse lægemanglen, som vi jo desværre ser i hele landet,” siger Gunver Lillevang, der er formand for PLO’s Rekrutteringsudvalg og medlem af PLO’s bestyrelse.  

”Vi ved, at de unge læge gerne vil være praktiserende læger. Især omkring de større byer er der rift om hoveduddannelsesstillingerne i dag. Derfor bliver det nu også meget vigtigt at få placeret de nye uddannelsesforløb hensigtsmæssigt, primært omkring og i pendlerafstand fra de større byer, så vi er sikre på, at de også bliver besat,” forklarer Gunver Lillevang.  

”Vi har dog også en række forslag til, hvordan vi kan få forløbene besat i de områder, fx Sjælland, hvor det tidligere har haltet. Det kunne f.eks. handle om at tilbyde særligt favorable vilkår til de uddannelseslæger, der vælger uddannelsesstillinger i yderområderne, som traditionelt har været svære at få besatte.”

En yderligere nødvendighed 
Inden lægerne når til hoveduddannelsesstillingen i almen medicin, skal de først igennem en introduktionsstilling. For en del lægers vedkommende skal man igennem flere introduktionsstillinger, inden man beslutter sig for det endelige speciale.

Derfor bliver der altid oprettet flere introduktionsstillinger end hoveduddannelsesstilingen inden for hvert speciale.

Desværre er faktoren ikke høj nok for almen medicin, mener Gunver Lillevang.

"Forholdet mellem det samlede antal af introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger har altid været lavere for almen medicin end for de andre specialer. Dog er det sådan, at der er behov for et højere niveau, end man hidtil har ligget på," siger Gunver Lillevang og fortsætter:

"Hvis ikke der er tilstrækkeligt med introduktionsstillinger, vil det ikke være muligt at få besat alle hoveduddannelsesstillinger. Derfor håber vi meget, at man kan blive enige om at hæve minimumsgrænsen for antal introduktionsstillinger, så det fremtidige forholdstal bliver på minimum 1,6 (i stedet for de 1,3 det er i dag), for det er, hvad vi kan regne os frem til, at der er behov for."

Se Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse her 

For yderligere information kontakt: Pressekontakt Charlotte Kiil Poulsen, 40836542