Nordiske overlæger: Pas på de ansatte
  • Overlægeforeningen
05. maj 2020

Fire faglige organisationer, der sammen repræsenterer ca. 40.000 overlæger i Norden, er stærkt bekymrede over det arbejdspres, som lægerne og de øvrige medarbejdere i sundhedsvæsenet er udsat for under corona-epidemien.

Sygehusene bliver nødt til at sætte ind for at aflaste medarbejderne, hvis de skal klare det seje træk, der venter, siger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz:

”Overlægerne og alle andre ansatte har arbejdet under et stort pres, siden de første patienter med Covid-19 begyndte at blive indlagt i februar. Selv om vi har fået godt styr på epidemien, vil presset på sygehusene efter alt at dømme fortsætte i lang tid endnu. Mange steder kæmper man med et stort antal sygemeldinger, og det kan f.eks. bringe folks ferie og fridage i fare. Sygehusene bliver derfor nødt til at se på, hvordan medarbejderne kan få de pusterum, der gør, at de vil kunne klare det lange seje træk, som corona-epidemien kræver af dem,” siger Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz.

 

De nordiske lande har forskellige strategier for, hvordan corona-pandemien tackles, men overlægerne i Danmark, Norge, Sverige og Finland oplever en lang række fælles udfordringer på sygehusene, som vækker stor bekymring.

Norsk Overlægeforening, Sjukhusläkerne i Sverige, Finlands Specialistläkarförening og Overlægeforeningen i Danmark har drøftet de problemer, som behandlingen af patienter med covid-19 har afdækket. De fire organisationer peger i en fælles erklæring på en række påtrængende udfordringer, som politikerne og sygehusejerne i de fire lande må tage hånd om:

• Tilstrækkelig kapacitet og bemanding på intensiv-afdelinger

• Kapacitet nok til at kunne isolere patienter med covid-19

• Tilstrækkeligt med værnemidler til at kunne overholde WHO’s retningslinjer på sygehuse, plejehjem og social sektor

• Tilstrækkelig medicin til behandling af covid-19-patienter

• Adgang til covid-19-test for medarbejdere og familie så ofte som nødvendigt

• Mulighed for at få hvile under vagt

• Covid-19 skal anerkendes som arbejdsskade

• Rehabilitering af patienter, der overlever covid-19

• Husly til hjemløse for at hindre smittespredning

Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz, understreger, at problemerne skal løses ikke kun for at sikre ordentlige forhold for covid-19-patienterne og de ansatte, der behandler og plejer dem, men også for at sikre ordentlige vilkår for alle medarbejdere i sundhedsvæsenet.

”Corona-pandemien har ikke kun lagt et stort pres på lægerne og de andre ansatte, som behandler de svært syge covid-19-patienter. Hele omlægningen af sygehusene til at klare det store pres har store konsekvenser for en stor del af medarbejderne, og derfor peger overlægerne i hele Norden på, at der er brug for ressourcer og langsigtet planlægning, så patienter og medarbejdere kan komme sikkert gennem krisen,” siger Lisbeth Lintz.

Se den fælles udtalelse her