Nemmere at komme igennem til egen læge på telefonen
  • PLO
28. september 2017

Det er blevet lettere for borgere i Region Hovedstaden at komme igennem til deres læge på telefonen. Det fremgår af en ny undersøgelse, som Region Hovedstaden har gennemført blandt alle praktiserende læger i regionen.
 

Ifølge undersøgelsen overholder 97 procent af de praktiserende læger i Region Hovedstaden overenskomstens krav om telefonisk tilgængelighed mellem kl. 8 og 16. I 2012 var det 91 procent, der levede op til overenskomstens krav.

”Det er meget positivt, at vi har forbedret vores tilgængelighed siden 2012, selv om vi er blevet færre praktiserende læger, der skal betjene et voksende antal borgere i Region Hovedstaden,” siger formanden for PLO-Hovedstaden, Karin Zimmer.

Det fremgår af undersøgelsen, at det er markant lettere at komme igennem til almen praksis om morgenen og formiddagen, end det er efter kl. 12. Der opnås personlig kontakt ved 80 pct. af alle opkald mellem kl. 8-9 og ved 76 pct. af alle opkald mellem 9-12.

Fra kl. 12-13 er det tilsvarende tal 19 pct., fra kl. 13-16 er det 24 pct.

”Det glæder mig, at lægernes tilgængelighed er bedst i det tidsrum, hvor langt de fleste patienter ringer. Min egen erfaring er, at over 90 pct. af patienterne ringer om morgenen eller formiddagen, mens det er ganske få, der ringer efter kl. 12.”

”Rapporten kan desværre nemt fejlfortolkes, fordi der i undersøgelsen er foretaget lige så mange opkald efter kl. 12 som før kl. 12. Derfor kommer den gennemsnitlige ventetid og tilgængelighed til at se dårligere ud, end den reelt er, fordi det som nævnt er langt de fleste, der ringer først på dagen,” understreger Karin Zimmer.

Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden
Figur 3.5 er fra s. 16 i Region Hovedstadens rapport ”Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden”