Nedgang i statsansattes løn fra 1. februar 2021
  • Yngre Læger
06. januar 2021

Fra 1. februar bliver lønsedlen mindre for ansatte i staten. Det oplyser Akademikerne og CFU.

Årsagen skal helt konkret findes i den påvirkning, coronakrisen har haft på dansk – og global – økonomi. I 3. kvartal 2020 kunne man således se, hvordan den private lønudvikling var negativ, og det slår nu igennem for de statsansatte.

Grunden til, at påvirkningen i det private også får indflydelse på det offentlige er, at vi i Danmark har en ordning, der regulerer lønnen i henholdsvis det private og det offentlige, så der ikke bliver for stor forskel på lønnen i de to sektorer. Det betyder, at når det går godt i det private, så går det også godt i det offentlige – og omvendt. Og det er altså det, der er situationen lige nu og baggrunden for denne udmelding.

Aftalen om lønregulering er en fundamental faktor i de danske aftaler om overenskomst, og denne aftale er derfor et resultat af OK 18. Da man indgik aftalerne havde parterne dog ikke fantasi til at forestille sig en pandemi og den heraf afledte negative lønudvikling.

Alternativet til en nedgang i lønnen nu er ifølge Akademikerne og CFU, at man kommer til at skubbe gælden foran sig, og den klare vurdering er, at med den usikre samfundsøkonomi vi har i øjeblikket og den kommende tid, vil det skabe endnu mere usikkerhed at gå ind i OK21 med en gæld.