Mød de praktiserende læger på Folkemødet
  • PLO
12. juni 2019

PLO har et varierende og spændende program på de kommende dages Folkemøde. Alene og sammen med andre organisationer sætter PLO blandet andet fokus på manglen på praktiserende læger, digitalisering i almen praksis, bedre sundhed for ældre, nye sundhedsapps, behandlerfarmaceuter, børn og unges sundhed, de nye lægeklynger og sundhedsreformen.

Du kan læse mere om de enkelte debatarrangementer, PLO er med til at arrangere her: https://www.laeger.dk/plo-paa-folkemoedet

Herudover medvirker politikere fra PLO i en lang række øvrige sundhedspolitiske debatter, som arrangeres af andre organisationer. Her kan du se en oversigt over alle debatter, PLO medvirker i.