Misforstået kritik af overlægers løn
  • Overlægeforeningen
30. januar 2020

Rigsrevisionen og to politikere fra Region Hovedstaden rammer helt ved siden af, når de i dagens Berlingske kritiserer de lønninger, som en række overlæger og lægelige chefer har fået udbetalt. Det fastslår Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

”Region Hovedstaden har i lang tid haft vanskeligt ved at overholde lovfæstede behandlingsgarantier for bl.a. kræft- og hjertepatienter. Det skyldes bl.a., at vi har stor mangel på speciallæger, og at regionen samtidig sætter lægerne til at lave arbejde, der tidligere blev udført af bl.a. lægesekretærer. Derfor har regionen været nødt til at bede overlægerne om påtage sig ekstra arbejde for at sikre hurtig behandling til patienterne. Og det er, så vidt vi kan vurdere, sket helt efter reglerne i den overenskomst, som vi har indgået med Danske Regioner,” siger Lisbeth Lintz.

Berlingske skriver, at et stort antal overlæger og lægelige chefer i Region Hovedstaden har fået engangs-udbetalinger på over 250.000 kroner ud over deres faste løn. To politikere fra regionen, Flemming Pless og Leila Lindén, kalder beløbene voldsomme og foreslår, at regionen i stedet ansætter flere læger.

Udmeldingerne fra de to politikere undrer Lisbeth Lintz:

”Region Hovedstaden har selv gennemgået Rigsrevisionens undersøgelse og konkluderer, at overenskomsten er overholdt. Hvis politikerne ikke er enige, må det betyde, at de forsøger at løbe fra den overenskomst, de selv har skrevet under på. Det undrer mig, at to socialdemokratiske politikere har så lidt respekt for aftalesystemet og den danske model, som de ellers plejer at hylde og stå vagt om,” siger Lisbeth Lintz og tilføjer:

”Vi har intet imod, hvis regionen vil medvirke til at nedbringe arbejdsbelastningen for overlægerne, men der mangler i ekstrem grad speciallæger i hele landet. Så meldingen om at ansætte flere læger virker som en letkøbt melding fra en politiker, der ikke kender sundhedsvæsenet. Og i værste fald vil det jo ramme de andre regioner, som i endnu højere grad kæmper med mangel på læger,” siger Lisbeth Lintz

Hun peger på, at det, som Rigsrevisionen kalder engangs-udbetalinger i virkeligheden er honorarer for vagtarbejde aftener og nætter og merarbejde langt ud over fuld arbejdstid. Hun siger på den baggrund til Berlingske:

”Jeg er lidt vred over, at det lægges op som om, at vi har snydt eller rager til os ved et tagselv-bord. Udbetalingerne dækker rent faktisk over, at de pågældende har puklet en vis legemsdel ud af bukserne og har lagt en ualmindeligt ekstraordinær indsats oven i deres almindelige fuldtidsarbejde.”

Rigsrevisionen kritiserer i forbindelse med undersøgelsen bl.a., at engangsudbetalingerne er medvirkende til, at en del af overlægerne får mere i løn end hospitalsdirektører og statsansatte chefer. Lisbeth Lintz peger på, at overlægernes arbejdsvilkår fundamentalt adskiller sig fra cheferne i staten, der ikke har fast aften-, nat- og weekendarbejde året rundt.