Mere struktur end sundhed i sundhedsaftale
  • Yngre Læger
26. marts 2019

Der var ikke meget nyt under solen, da regeringen og Dansk Folkeparti i dag præsenterede deres nye aftale. 

Det er stadig mere en strukturreform, end det er en sundhedsreform, pointerer Yngre Lægers formand, Helga Schultz, som reaktion på aftalen:

”Vi mangler fortsat at se, hvordan aftalen konkret vil løse de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for. Derfor tager vi stadig skarpt afstand fra nedlæggelsen af regionerne og gennemførelsen af en reform for strukturernes skyld. Og samtidig er vi bekymrede over udsigten til så smalt et politisk mandat til en aftale om sundhedsvæsenet.”

Om end Yngre Læger fortsat støtter op om de gode aspekter i aftalen – herunder flere uddannelsesstillinger i almen praksis, som skal være med til at afhjælpe lægedækningsproblematikken, fastholder Helga Schultz sin grundlæggende kritik: ”Man behøver ikke en strukturreform for at uddanne flere praktiserende læger”.

Og til aftalens nye tiltag, nemlig de 21 Patient- og Pårørenderåd, som knyttes til de 21 sundhedsfællesskaber og som ifølge regeringen og Dansk Folkeparti skal sikre borgerne en stemme, er formanden forbeholden: ”Om det er godt eller skidt står hen i det uvisse. Som med de øvrige strukturelle forslag mangler vi simpelthen at se, hvordan det præcis vil gavne både patienter og sundhedsfaglige.”

Se pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet og aftalen.