Medlemsmøde om Partikelterapi – en ny og skånsom strålebehandling & årets Oscar uddeling, 7. oktober 2020, kl. 17.00, Scandic Kolding
  • Lægeforeningen Syddanmark
20. august 2020

Morten Høyer, ledende overlæge på Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital,
fortæller om behandling og forskning inden for partikelterapi på Dansk Center for Partikelterapi. Han kommer blandt andet rundt om samarbejdet med de danske multidisciplinære grupper og de 7 kræftafdelinger med stråleterapi samt kriterierne for udvælgelse af patienter til behandling. Aktuelt behandler centeret patienter med tumor i hjernen, halskræft, bindevævskræft, brystkræft og spiserørskræft. Dertil kommer børn med kræft, som har en særlig fordel med partikelterapi.
Efter foredraget uddeles årets Oscar og efterfølgende er der middag.