Medlemsmøde: Konflikt kan ikke udelukkes
  • Overlægeforeningen
31. januar 2018

Der er fortsat store knaster, som skygger forud for overenskomstforhandlingerne. En storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked kan derfor endnu ikke udelukkes. Det var budskabet til det første af fem informationsmøder for medlemmer af Overlægeforeningen og Yngre Læger.

Arbejdsgiverne påstår, at de offentligt ansattes lønudvikling er løbet fra de privatansattes. Det er lønmodtagergrupperne lodret uenige i. Statistikken viser nemlig, at lønudviklingen mellem de offentligt ansatte og de privat ansatte følges ad med det private arbejdsmarked som lønførende.

Uenigheden om lønudviklingen og lønrammens størrelse er dermed en af de helt store knaster i fornyelsen af de offentlige ansattes overenskomster. Det fortalte Yngre Lægers formand, Camilla Rathcke, og Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz, til det første informationsmøde om OK18.

Betalt spisepause

Den anden store knast i fornyelsen af de offentligt ansattes overenskomster er uenighed om offentligt ansattes betalte spisepause. Eller det vil sige uenighed om, hvorvidt spisepausen er en overenskomstrettighed eller et frynsegode på linje med fx en frugtordning, der kan afskaffes igen.

”Spisepausen er ikke som en frugtordning, der kan fjernes efter ledelsens skøn. Vi mener, at den er sikret som en overenskomst, og det skal arbejdsgiverne anerkende. En afskaffelse af spisepausen vil svare til, at arbejdsgiverne siger, at alle offentlig ansatte skal gå 7,25 procent ned i løn eller 2,5 time op i arbejde om ugen. Og det kan vi naturligvis ikke leve med,” forklarede Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

Tættere på konflikt end tidligere

De store uoverensstemmelser, inden selve forhandlingerne for alvor er begyndt, betyder, at det offentlige arbejdsmarked står tættere på en storkonflikt end tidligere.

Overlægeforeningen og Yngre Læger er derfor, i lighed med de andre organisationer på det offentlige arbejdsmarked, i gang med at forberede sig på det praktiske i en mulig konflikt.

”Det er et stort apparat, der skal i gang, hvis der kommer konflikt. Derfor er vi i gang med planlægningen nu. Men vi gør alt, hvad der er muligt for at opnå et godt overenskomstresultat via forhandlingerne,” fortalte Lisbeth Lintz.

Overlægeforeningen og Yngre Læger er begge en del af forhandlingsfællesskabet i Akademikerne (AC), hvor lægerne er repræsenteret ved Lisbeth Lintz i bestyrelsen og af Camilla Rathcke i forhandlingsudvalget. Det vil være AC’s bestyrelse, der træffer den endelige beslutning om, hvilke personalegrupper og hvilke områder, der vil blive udtaget til konflikt. Men Yngre Læger og Overlægeforeningen drøfter og anbefaler sammen over for AC, hvilke områder inden for sundhedsvæsenet, der kan være relevante at udtage læger til konflikt på.  

Forsinket tidsplan

Overenskomstforhandlingerne skal ifølge den aftalte køreplan være afsluttet den 28. februar. Og denne dato er stadig gældende, selvom alle forhandlinger har været sat på stand by i flere uger.

Pausen i forhandlingerne skyldes en aftale mellem organisationerne på det offentlige arbejdsmarked, som ønskede at presse arbejdsgiverne til at indlede forhandlinger med lærerne, så de ansatte på undervisningsområdet fremover ikke skal være reguleret af en lov, men af en forhandlet aftale lige som alle andre.

Hvis det offentlige arbejdsmarked skal i konflikt, kan konflikten tidligst begyndte 1. april 2018. Men da forligsinstitutionen kan udsætte en konflikt ad to omgange, er sidste mulige start på en konflikt i starten af maj måned 2018.

Foruden informationsmødet på Køge Sygehus den 29. januar og mødet på Aarhus Universitetshospital Skejby den 30. januar, afholder Overlægeforeningen og Yngre Læger yderligere tre informationsmøder om overenskomstforhandlingerne. Alle medlemmer er velkomne.

31. januar kl. 16-17.30: Aalborg Universitetshospital, Auditorie syd
6. februar kl. 17-19: København, Bispebjerg Hospital, Auditorie 1, Uddannelsescenter, bygning 50
8. februar kl. 17-19: Kolding, Scandic Kolding, Kokholm 2

Følg med i OK18