Manglende speciallægeautorisation, ansættelse og løn
  • Yngre Læger
26. april 2021

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: ”Jeg blev ansat som afdelingslæge den 1. april, hvor jeg også afsluttede min speciallægeuddannelse. Jeg har sendt dokumentationen til Styrelsen for Patientsikkerhed for to måneder siden, men nu har jeg fået besked fra min arbejdsgiver, at jeg ikke kan ansættes som afdelingslæge, da jeg ikke har min autorisation. De vil i stedet ansætte mig som 1. reservelæge, indtil jeg får autorisationen. Kan det være rigtigt? Og vil jeg få min afdelingslægeløn med tilbagevirkende kraft, når jeg får min autorisation?”

Svar
Det er desværre en kendt problemstilling, som er blevet mere aktuel, da Styrelsen for Patientsikkerhed pga. travlhed i forbindelse med COVID-19 har længere sagsbehandlingstid end normalt.

Det er en forudsætning for ansættelse som afdelingslæge, at man har speciallægelægeautorisation. Derfor er det korrekt, at du formelt set ikke kan ansættes som afdelingslæge, når du ikke har autorisationen.

Når du engang får din speciallægeautorisation, vil den blive tilbagedateret, dvs. du vil få den med virkning fra den 1. april 2021. Dermed vil sygehuset også kunne efterregulere din løn, så du aflønnes som afdelingslæge med virkning fra den 1. april 2021. I kan også aftale, at du får et løntillæg til ansættelsen som 1. reservelæge, så du aflønnes som afdelingslæge, frem til du får autorisationen.

Du skal være opmærksom på, at din speciallægelægeautorisation kun bliver dateret fra den 1. april 2021, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed har fået al relevant dokumentation inden 1. april 2021, hvor du afsluttede din speciallægeuddannelse. Hvis du først får sendt den relevante dokumentation efter den 1. april, vil din autorisation blive dateret fra det tidspunkt, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget den sidste dokumentation.

Arbejdsgiveren kan ikke blot ensidigt ændre din ansættelse til en 1. reservelægeansættelse. Du har søgt en ansættelse som afdelingslæge, og det skal derfor aftales med dig, hvis du skal ansættes som 1. reservelæge, indtil du får din speciallægegodkendelse. I den forbindelse kan I også aftale, at du får et tillæg, så du bliver aflønnet som afdelingslæge, frem til du får speciallægeautorisationen.

Du bør under alle omstændigheder tage fat i din tillidsrepræsentant. Det er også (fælles)tillidsrepræsentanten, der skal underskrive en evt. aftale om løntillæg.

Man kan søge om speciallægeautorisation seks måneder før, uddannelsen er afsluttet. Læs mere her om reglerne for ansøgning om speciallægeautorisation.