Mange gode takter i dataudspil fra regeringen
  • PLO
08. juni 2018

Det er positivt, at regeringen sætter fokus på sundhedsdata, og at borgernes mulighed og rettigheder for at øge kontrollen med egne data er tænkt bedre ind, end vi tidligere har set. Sådan siger PLO’s formand Christian Freitag om det netop offentliggjorte regeringsudspil om adgang til data i sundhedsvæsenet. 

”Ved sektorovergange, fx fra sygehus til kommunal akutfunktion, er det helt centralt, at relevante helbredsoplysninger er tilgængelige på en nem og ukompliceret måde,” siger Christian Freitag.

”Men det er kun relevante oplysninger, der skal deles. Man lægger i udspillet vægt på, at oplysninger kan være afgivet af patienten i fortrolighed, og at patienterne skal have tillid til, at fortrolige oplysninger ikke bliver delt videre, med mindre de er afgørende for patientens videre behandling i sundhedsvæsnet. Det er rigtig positivt”.

”Jeg kunne dog godt have tænkt mig, at det blev foldet noget mere ud, hvad der er relevant at dele, og dermed også hvad der ikke bør deles. Jeg savner de sundhedsfaglige stemmer, der siger noget om, hvilke helbredsoplysninger der er behov for i de konkrete situationer”.

”Det handler jo ikke om at dele så mange fortrolige oplysninger  som muligt, men om at dele de oplysninger, der er relevante for at kunne give borgerne en bedre hjælp,” siger Christian Freitag.

I udspillet lægges der op til at analysere muligheden for, at almen praksis begynder at indberette helbredsoplysninger til det nye Landspatientregister.

”Det skal være tænkt godt igennem, afgrænset og aftalt, hvad praktiserende læger skal indberette til centrale databaser, så vi ikke ødelægger måden, vi arbejder på eller svækker fortroligheden med patienten.”

”PLO har jo desværre erfaring med at dele data uden lovgrundlag og uden samtykke. Det tog vi konsekvensen af og stoppede med det, og derfor er vi også meget påpasselig med ikke at ende samme sted igen,” understreger Christian Freitag.

Han betegner det som positivt, at der åbnes for mere inddragelse af borgerne i datadelingen, fx med kravet om at log-oplysninger fra de praktiserende lægers it-systemer skal gøres tilgængelige. 

”Men der skal investeres noget tid og nogen penge i at koble vores it-systemer op på de tekniske løsninger, som skal give patienterne denne adgang”, siger Christian Freitag.

Han understreger, at PLO nu ser frem til at drøfte de mange tanker i udspillet med regeringen og at bygge videre på det eksisterende samarbejde, så vi får relevante data i spil til gavn for både klinikerne og patienterne i vores sundhedsvæsen.

Se udspillet fra regeringen, "Sundhed i fremtiden - ansvarlig brug af data til gavn for patienten".