Lovindgreb er ikke vejen til udvikling
  • PLO
01. september 2017

D. 1. september er en rigtig trist dag for de praktiserende læger, og i mine øjne er det også en trist dag for vores retssikkerhed, skriver formand Christian Freitag i et nyhedsbrev til PLO's medlemmer på dagen, hvor det lovbestemte økonomiloft træder i kraft.  

Kære medlemmer

D. 1. september er en rigtig trist dag for de praktiserende læger, og i mine øjne er det også en trist dag for vores retssikkerhed.

Det var med stor undren, at vi i PLO så til, mens Folketinget i foråret vedtog en lov, som greb ind i en gældende aftale mellem de praktiserende læger og Danske Regioner. Vores undren blev ikke mindre af, at det skete midt under forhandlingerne af selv samme aftale.

Pr. 1. september er de praktiserende læger tvunget til at arbejde under et loft, der er fastsat af Folketinget, som ved lov har ændret de vilkår, der ellers var gældende i lægernes overenskomst med Danske Regioner.

Hvis man er utilfreds med en aftale, man selv har indgået, så kan man normalt vælge at genforhandle aftalen eller vælge at opsige aftalen. Vi har vanskeligt ved at forstå, at dette forhold åbenbart ikke gælder aftaler indgået med de praktiserende læger. 

Jeg har spurgt flere om, hvilket retsgrundlag Folketinget henholder sig til, når de griber ind i en løbende aftale. Det gør jo ikke billedet kønnere, at de, der forbereder og foretager lovindgrebet, selv får fordel af det i aftalen. Jeg har desværre ikke hørt noget svar endnu.

PLO’s mål med forhandlingerne er en aftale, som vil udvikle vores sektor til gavn for patienterne og til gavn for det samlede sundhedsvæsen. Det er af stor vigtighed, at aftalen gør op med flere års dødvande, hvor antallet af praktiserende læger er faldet, og en stor del af lægerne er udbrændte. Hvordan et lovindgreb skulle kunne hjælpe på dette, er vanskeligt at forstå.

Der kan tænkes flere grunde til, at man valgte at tage så drastiske midler i brug i forhandlingerne. Det kræver dog meget stor fantasi at tolke det som en opbakning til det nære sundhedsvæsen og til de praktiserende læges rolle i Danmark.

En mere simpel forklaring er nok, at man gjorde det, fordi man derved kunne lægge pres på de praktiserende læger i de aktuelle forhandlinger. I PLO har vi ikke de samme muligheder for at sætte tommelskruerne på vores forhandlingsmodpart. Det ændrer dog ikke ved, at vi står fast på, at vi først siger ja, når vi kan se, at aftalen er god nok. Derefter vil vi meget gerne i gang med at løse de mange udfordringer, der ligger foran os – tommelskruer eller ej.

D. 1. september blev dagen, hvor Folketinget for første gang gik ind og ændrede en løbende aftale mellem Danske Regioner og de praktiserende læger.

Lad os håbe, at vi fremover i fællesskab kan udvikle det nære sundhedsvæsen - uden den slags metoder.

Christian Freitag
Formand – PLO (Praktiserende Lægers Organisation)