Løn som praksisamanuensis (fase 2/3)
  • Yngre Læger
05. december 2018

Vi har modtaget dette spørgsmål fra et medlem:  ”Jeg er praksisamanuensis, og jeg synes ikke, min løn er blevet reguleret den 1. april og 1. oktober 2018 som for yngre læger på hospitalerne. Kan det passe, at vi ikke får samme lønregulering?”

Svar
Det er korrekt, at praksisamanuenserne sandsynligvis endnu ikke har fået den lønregulering, der blev aftalt ved OK 18.

Det skyldes, at praksisamanuenserne er ansat efter en særskilt overenskomst, som forhandles mellem Yngre Læger og PLO. Disse forhandlinger er endnu ikke afsluttet, men Yngre Læger og PLO har for nylig indgået et såkaldt delforlig. Her er det aftalt, at lønnen for praksisamanuenser reguleres pr. 1. april og pr. 1. oktober 2018 svarende til den lønregulering, der er sket for ansatte i regionerne.

Der kommer derfor en efterbetaling med lønnen i december - for nogen er den måske kommet med novemberlønnen. Lønstigningen er på 1,1 % pr. 1. april 2018 og yderligere knap 1 % pr. 1. oktober 2018. Se lønoversigt for 1. april 2018 her og for 1. oktober 2018 her.