Lisbeth Lintz: Regeringen skal have større fokus på mangel på speciallæger
  • Overlægeforeningen
05. oktober 2019

88 repræsentanter deltog i Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 5. oktober. De vedtog formandens beretning, der sætter retningen for foreningens arbejde det kommende år. Her er fokus på fremtidens sundhedsvæsen med overlægerne i en nøglerolle. Flere kolleger fra forskellige faggrupper. Og et markant og langsigtet økonomisk løft til sundhedsvæsenet.

”Det er positivt, at regeringen før sommer indgik en økonomiaftale med regionerne, der italesættes som det største løft til sundhedsvæsenet i ti år. Men det økonomiske efterslæb er så stort, at selv ikke et ’historisk’ løft sikrer ordentlige forhold. Sundhedsvæsenet kræver et langsigtet, markant løft for at genvinde balancen. Og vi har brug for flere medarbejdere”.

Sådan indledte formand for Overlægeforeningen Lisbeth Lintz sin mundtlige beretning ved Overlægeforeningens repræsentantskab. Og i forhold til medarbejdere, er det ikke nok at fokusere på regeringens valgløfte om 1000 flere sygeplejersker eller på at skaffe flere praktiserende læger, understregede hun:

”Det er oplagt også at ansætte flere social- og sundhedsassistenter. Og flere sosu- og sygeplejerskestillinger på fuld tid. Men Danmark har alvorlig mangel på speciallæger inden for en lang række områder, som er afgørende for at stille de rigtige diagnoser og give de rigtige behandlinger. Så regeringen løser ikke sundhedsvæsenets problemer alene ved at fokusere på flere sygeplejersker og praktiserende læger”.

Det nære sundhedsvæsen

Et af de helt store buzz-words i sundhedspolitikken er ’det nære sundhedsvæsen’. Her fastslog OL-formanden, at det er fornuftigt at flytte enkle opgaver ud fra sygehusene for at bruge ressourcerne bedst muligt. Og at det er positivt, at politikerne vil sikre bedre sammenhæng i de behandlingsforløb, der går på tværs af sygehus, almen praksis og kommuner.

”Men hvis vi skal flytte hver fjerde patient med diabetes, kol og depression ud fra sygehusene, som der har været talt om, så kræver det, at der er styr på kvaliteten i primærsektoren. Det er som om, at politikerne glemmer den udvikling, vi har gennemført på sygehusene de sidste 20 år. Det er jo netop for at sikre og højne kvaliteten, at vi har samlet behandling efter behandling på færre og større sygehuse”, sagde Lisbeth Lintz og fortsatte:

”Det er derfor, at Overlægeforeningen slår på, at der skal bedre styr på kvaliteten i kommunerne. For hvad nytter det, at vi giver vores apopleksipatienter den helt rigtige behandling blot for at se dem blive efterladt uden rehabilitering ude i kommunen? Derfor kræver vi bindende kliniske retningslinjer for kommunerne”.

Anonyme læger

Formanden berørte også det tragiske drab på en læge fra Nordsjællands Hospital og fastslog at: 

”Det er en fundamental rettighed at kunne gå på arbejde uden at skulle frygte for liv og helbred. Vi skal insistere på, at vores arbejdsgivere har pligt til at forebygge vold og trusler og har pligt til aktivt at sikre, at vi er trygge ved at udføre vores arbejde”.

Lisbeth Lintz pegede samtidig på, at det er afgørende at finde løsninger, der tager fat om de grundlæggende problemer:

” Overlægeforeningen har advaret mod at fokusere på anonymisering af læger, fordi vi dermed risikerer at forringe det vigtige læge-patientforhold –uden at få løst problemerne med vold og trusler. Det betyder ikke, at vi bare skal lade som om, ingenting er hændt. Tværtimod”, sagde hun og fortsatte:

”Vi skal kræve at vores arbejdsgivere tager deres ansvar alvorligt. Samtidig med at vi arbejder med langt bedre at kunne tale om, at nogle af patienterne og deres pårørende overskrider vores grænser, og om hvordan vi forebygger og arbejder med at forhindre, at vi udsættes for vold og trusler i forbindelse med vores arbejde med mennesker i krise. På den måde kan vi skabe et reelt fundament for større tryghed”.  

Bedre psykiatri

I dagene op til repræsentantskabsmødet har psykiatrien fyldt meget i debatten i forbindelse med finanslovsforslaget. Lisbeth Lintz berørte også psykiatrien i sin beretning og glædede sig over, at regeringen har forpligtet sig til at gennemføre en ti-årsplan for psykiatrien.

”Psykisk sygdom rammer hver tredje af os. De svært syge mister 15-20 år af deres levetid. Og psykisk sygdom skaber ulighed, fordi folk risikerer at miste deres arbejde, familie og netværk. Så hvis regeringen for alvor vil gøre noget ved ulighed i samfundet og i sundhed, så er psykiatrien et godt sted at begynde. Og her skal vi som specialister på banen. Vi skal pege på konstruktive forslag til forbedringer af både behandling og forebyggelse af psykisk sygdom”, sagde OL-formanden.

Fremtidens overlæge

En af de måder Overlægeforeningen arbejder for at skabe positive forandringer på er gennem projektet ’Fremtidens overlæge’. Her er fokus på overlægen som faglig garant for høj kvalitet og patientsikkerhed. Overlægen som udvikler og forsker. Som patientansvarlig læge. Og som leder og rollemodel

Projektet fokuserer blandt andet på efteruddannelse. I dag oplever halvdelen af overlægerne, at det er blevet sværere at komme på kurser, faglige møder og lignende. Og halvdelen af dem, som fik muligheden, var kun af sted 1-5 dage – mod de ti som er afsat.

”Det er slet ikke godt nok, at vi forsøger at møde morgendagens udfordringer med fortidens kompetencer. Derfor er det på høje tid, at sygehusejerne sikrer os de minimum 10 dages efteruddannelse årligt, som er nedfældet i vores overenskomst”, sagde Lisbeth Lintz, der med fremtidens overlæge også vil sikre mulighed for klinisk forskning og styrke anseelsen for ledende overlæger.

Den mundtlige og den skriftlige beretning blev begge vedtaget. De beskriver resultater, som Overlægeforeningen har opnået det forgangne år og sætter retningen for foreningens arbejde det kommende år. Du kan læse begge beretninger via linket nedenfor.