Lintz: God dialog om regeringens sundhedsreform
  • FAS
  • Overlægeforeningen
  • FAPS
23. januar 2019

”Vi har haft en rigtig god dialog om, hvordan man bedst muligt bruger speciallægernes faglighed til at styrke kvaliteten i sundhedsvæsenet, både på sygehusene og i kommunerne”. Det siger formanden for Foreningen af Speciallæger (FAS), Lisbeth Lintz, efter mødet i dag med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) om regeringens forslag til sundhedsreform, hvor FAS’ næstformand og formand for de praktiserende speciallæger, Kirsten Ilkjær, også deltog.

Lisbeth Lintz peger på, at det er helt afgørende, at reformen sikrer kvaliteten både i det nære sundhedsvæsen og på sygehusene, og derfor er FAS positive overfor flere forslag i reformudspillet, men har også supplerende krav:

”Det er positivt, at regeringen lægger op til forpligtende kvalitetsstandarder for kommunernes sundhedsvæsen, og det er godt, at sundhedsstyrelsen og andre nationale myndigheder skal spille en større rolle i forhold til at fastlægge bindende standarder for hele sundhedsvæsenet. Vi havde en god dialog om de emner, men vi savner stadig en konkretisering på flere områder, bl.a. om hvad man gør, hvis f.eks. en kommune ikke lever op til kravene. Og så er det helt klart, at sundhedsvæsenet har brug for flere ressourcer, både sygehusene, kommunerne og praksissektoren,” siger Lisbeth Lintz.

Hun understregede også over for ministrene, at der er brug for en styrket lægelig rolle i ledelserne for de fem sundhedsforvaltninger, de 21 sundhedsfællesskaber og Sundhedsvæsen Danmark.

”Som kortet er tegnet nu, kan vi risikere, at der slet ikke vil være speciallæger fra sygehusene med ved bordene, og vi gjorde det på mødet klart, at det slet ikke harmonerer med regeringens ønsket om styrket faglighed. Det er mit indtryk, at ministrene forstod vores budskab,” siger Lisbeth Lintz.

Regeringens forslag til sundhedsreform lægger op til en markant styrket rolle for landets praktiserende speciallæger, som skal bidrage til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen.

”Derfor foreslår vi, at de nationale myndigheder udarbejder en samlet plan for, hvordan man kan få flere praktiserende speciallæger i hele landet, som kan aflaste sygehusene og samarbejde med de alment praktiserende læger og kommunerne. Det vil kræve flere ydernumre mange steder i landet, men vil samtidig kunne give det nære sundhedsvæsen et fagligt og kvalitativt stort løft. Og speciallægerne er klar til at påtage sig opgaven – det var vores budskab, og det tog ministrene godt imod,” siger Kirsten Ilkjær.

FAS’ formand pegede desuden på, at der fortsat skal være fokus på at få udbredt den patientansvarlige læge på sygehusene, som allerede tidligere er aftalt med sundhedsministeren:

”Den patientansvarlige læge er vigtig for at sikre sammenhængende forløb for patienterne på hospitalerne, og det betyder, at de også kan være en stor hjælp i forhold til at hjælpe kommuner og almen praksis med kontinuiteten i behandlingen,” siger Lisbeth Lintz.