Leder: Lægers erfaringer skal i spil i det nære sundhedsvæsen
  • Lægeforeningen
19. april 2016

Lægeforeningen vil insistere på at tage ansvar i arbejdet med at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Læger har stærke faglige input, som skal i spil. Det skriver Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, i den nye leder i Ugeskrift for Læger.

Selv om hverken Lægeforeningen eller andre sundhedsorganisationer er indbudt til at sidde med i den arbejdsgruppe, som sundhedsministeren har nedsat til at komme med et bud på et styrket nært og sammenhængende sundhedsvæsen, vil Lægeforeningen insistere på at tage ansvar i dette politiske arbejde.
 
”Det er nu, at skitserne tegnes. Læger har stærke faglige input til et velfungerende nært sundhedsvæsen. De skal i spil”, skriver Andreas Rudkjøbing i lederen i Ugeskrift for Læger.

Det er en kæmpestor udfordring for sundhedsvæsenet at skabe sikkerhed for, at alle kommuner kan tilbyde patienter pleje- og rehabiliteringstilbud af høj kvalitet. En undersøgelse, som Gallup har foretaget for Lægeforeningen viser, at mange læger oplever genindlæggelser, fordi der ikke er det rigtige kommunale tilbud. Der er også udbredt usikkerhed blandt lægerne om det faglige indhold i kommunernes sundhedstilbud.

”Det er en fælles opgave for alle aktører at sikre, at vi har et velfungerende nært sundhedsvæsen, som ”griber”, når det stadig mere specialiserede sygehusvæsen må ”slippe”. Det lykkes kun, hvis sundhedsprofessionelle og politikere er enige om, hvordan opgaven løses”, skriver Andreas Rudkjøbing.