Leder: Hvem skal gribe patienterne, når de har forladt supersygehusene?
  • Lægeforeningen
03. juni 2015

Der mangler sammenhæng i sundhedsvæsenet. Derfor er der behov for en national handlingsplan for det nære sundhedsvæsen. Det skriver Andreas Rudkjøbing i lederen i Ugeskrift for Læger.

Der er et tvingende behov for, at den kommende regering prioriterer en national handlingsplan for det nære sundhedsvæsen. De praktiserende læger, privatpraktiserende speciallæger og de kommunale sundhedstilbud skal styrkes. Deres betydning for sundhedsvæsenet vil vokse i de kommende år. Det skriver Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningens formand, i lederen i den nye udgave af Ugeskrift for Læger.

”En fælles frustration for mange, der har deres gang i sundhedsvæsenet, er manglen på sammenhæng. Patienter frygter at ”blive tabt” på deres vej gennem et stadig mere kompleks sundhedsvæsen. Desværre kan vi som læger ikke berolige patienten med, at ”det sker næsten aldrig”. Faktisk er vi også bekymrede for, at det sker, når vi slipper en patient”, skriver Andreas Rudkjøbing.

En kompleks opgave
Han peger i lederen på, at det er en kompleks opgave at sikre sammenhængen, men at det er sikkert, at hvis ikke Danmark i løbet af ganske kort tid får udviklet og forstærket det nære sundhedsvæsen, så bliver patienterne tabt i stort antal.

”Der er et påtrængende behov for at sikre, at der er uddannes langt flere praktiserende læger. Det kan ikke gå hurtigt nok. De praktiserende speciallæger skal også styrkes. Med større afstande til sygehusene er det oplagt i højere grad at tilbyde de behandlinger, der kan klares ambulant, i speciallægepraksis. Vi efterlyser samtidig, at man på landsplan får afklaret, hvilke opgaver kommunerne er bedst til at løse, hvilke det giver fagligt størst mening at overlade til regionerne, samt hvordan man sikrer sammenhæng og samarbejde”