Lægers arbejdsglæde falder pga. Sundhedsplatform
  • Overlægeforeningen
05. juli 2018

Besværligheder med IT-systemer, øget tidspres og mindre arbejdsglæde. Sådan lyder meldingerne fra overlæger efter, at Region Sjælland har implementeret Sundhedsplatformen. Det viser en ny undersøgelse, som Overlægeforeningen har foretaget.

Mere end 6 ud af 10 overlæger i Region Sjælland siger, at deres arbejdsglæde i dag er ringere, end den var for et år siden. Et tal der er markant højere, end da Overlægeforeningen spurgte medlemmerne om det samme inden Sundhedsplatformen blev implementeret i Region Sjælland. Dengang svarede godt 4 ud af 10 overlæger, at arbejdsglæden var ringere.

Samtidig oplever flere overlæger, at deres arbejde er blevet stressende på en ubehagelig måde, og at de er i konstant tidspres på grund af en stor arbejdsmængde.

”Udfordringerne med store arbejdsmængder og stress blandt overlægerne på hospitalerne er desværre ikke nye. Men når vi sammenligner med, hvad overlægerne sagde for blot et år siden, altså inden implementeringen af Sundhedsplatformen, så er det tydeligt, at tallene har fået et nyk opad. Jeg tror ikke, at det er tilfældigt,” siger formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz.

Hun hæfter sig ved, at markant flere overlæger i Region Sjælland oplever besvær med IT-systemerne i deres daglige arbejde, end inden de brugte Sundhedsplatformen. Næsten 9 ud af 10 siger i dag, at de i høj grad eller i nogen grad oplever besvær. Inden implementeringen af Sundhedsplatformen sagde knapt halvdelen det samme.

”Vi har store udfordringer med Sundhedsplatformen i det daglige. Og det går i den grad ud over lægernes arbejdsmiljø og arbejdsglæde. Man er jo blevet læge for at gøre patienter raske og give den bedst tænkelige behandling. Ikke for at løse IT-problemer,” siger Lisbeth Lintz og fortsætter:

”De udfordringer, vi ser i dag, går ikke kun ud over lægers arbejdsmiljø. Det går også ud over patientsikkerheden, at systemet ikke fungerer godt nok. Vi er nødt til at dobbelttjekke og skrive sedler for at være sikre på, at patienternes medicin er registreret korrekt. Der sker alt for mange fejl i systemet. Det påvirker arbejdsmiljøet og risikerer i sidste ende også at gå ud over behandlingerne, når man som overlæge ikke kan nå lige så meget, som man kunne før Sundhedsplatformen.”

Undersøgelsen i Region Sjælland viser også, at læger og øvrige brugere af Sundhedsplatformen selv risikerer at blive syge af at bruge IT-systemet. Mere end halvdelen klager i dag over at have oplevet muskuloskeletale gener – fx musearm –  efter Sundhedsplatformen er blevet indført. Kun 28 procent klagede over det samme for et år siden.

”Vi så præcis den samme udvikling, da hospitaler i Region Hovedstaden for to år siden implementerede Sundhedsplatformen. Alligevel kører begge regioner stadig videre med et system, der går ud over patientsikkerheden og forringer de ansattes arbejdsvilkår. Jeg synes, at beslutningstagerne bør trække en streg i sandet og tage ansvar for, hvor længe de synes, vi skal blive ved på denne måde,” siger Lisbeth Lintz.

Se tallene fra undersøgelsen