Læger tilfredse med, at Svendborg-sagen nu kommer for Højesteret
  • Lægeforeningen
08. november 2017

Lægeforeningen er tilfreds med, at Procesbevillingsnævnet har sagt ja til, at den såkaldte Svendborg-sag nu kommer for Højesteret. Sagen har stor principiel betydning for, hvilket ansvar der kan lægges på skuldrene af den enkelte læge.

Der er nu grønt lys for, at den såkaldte Svendborg-sag kommer for Højesteret. Procesbevillingsnævnet har netop afgjort, at sagen er tilstrækkelig principiel til at kunne behandles ved landets højeste retsinstans. Forinden var lægen – efter at været blevet frikendt ved byretten - blevet dømt ved Østre Landsret for grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed. En dom, som efter Lægeforeningens vurdering er ude af proportion.

”Der er tale om en urimeligt hård dom i Landsretten, som vil kunne få store konsekvenser for andre læger i lignende situationer. Derfor er det meget positivt, at Højesteret nu tager sagen op. Det er afgørende for lægestanden at få en juridisk vurdering hos landets højeste retsinstans af, om de handlinger, som er begået i denne sag, virkelig kan takseres som grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Baggrunden er, at en patient med mavesmerter i 2013 blev indlagt til observation. Der var tale om en patient med diabetes, og ved ankomsten bad lægen mundtligt en sygeplejerske måle hans blodsukker, hvilket ikke skete.  Næste morgen var han ikke kontaktbar, fik svære hjerneskader og døde efter en lille måned. Anklagemyndigheden har ikke på noget tidspunkt anklaget lægen for at være ansvarlig for dødsfaldet.

Østre Landsret har som grundlag for at dømme lægen lagt til grund, at forvagten ved indlæggelsen ikke journalførte instruksen eller en plan for kontrol af diabetes, og at hun ikke på anden vis sikrede, at hendes mundtlige instruks blev fulgt. 

Ansvaret er ikke kun én persons

Andreas Rudkjøbing ser også frem til Højesteret afklaring af, hvem der har ansvaret, når det går galt i sager som disse.

”Vi har fokus på, hvordan Østre Landsret lægger det fulde ansvar i denne ulykkelige sag på den unge læge, som tager imod patienten. Ledelsens ansvar for patientsikre arbejdsgange og klar arbejds- og ansvarsfordeling er helt afgørende. Det har jeg en forhåbning om, at Højesteret også kan se”, siger Andreas Rudkjøbing.

Hvornår sagen indledes ved Højesteret, er ikke afklaret. Rigsadvokaten skal nu indbringe sagen for Højesteret. Lægeforeningen støtter lægen med advokatbistand under hele processen.