Læger: Sundhedsvæsenets økonomi skal vokse med 2 procent om året til 2025
  • Lægeforeningen
11. december 2018

Flere patienter skal have behandling i de kommende år, og der kommer hele tiden nye behandlingsmetoder til. Hvis ikke patienterne skal opleve et forringet sundhedsvæsen, skal der investeres 2 procent mere i sundhedsvæsenet hvert år frem til år 2025, foreslår Lægeforeningen i et nyt udspil.

Samtidig med at befolkningen bliver ældre og flere har behov for mere behandling og pleje, er der opbygget et massivt pres på sundhedsvæsenet, som vil vare ved i store dele af dette århundrede. Derfor skal sundhedsvæsenets økonomi vokse med omtrent to procent årligt frem imod 2025, lyder det i et helt nyt udspil fra Lægeforeningen. I rene tal svarer det til omtrent 3 milliarder kroner mere næste år, mens det i takt med, at økonomien vokser, skal stige til godt 4 milliarder kroner i 2025.

”Det er, hvad det kræver af ressourcer for, at sundhedsvæsenet både kan behandle flere ældre mindst lige så godt som nu og samtidig tilbyde de nyeste og bedste behandlinger til patienterne,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Anbefalingen, som baserer sig på en fremskrivning af befolkningens sammensætning og velstanden i samfundet, er direkte rettet til de politikere, der udstikker rammerne for både sundhedsvæsenet og de opgaver, som blandt andet læger skal løse. Lægeforeningens udspil kommer i forlængelse af en tilbundsgående analyse af sundhedsvæsenets økonomi, som VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har foretaget for Lægeforeningen.

”Sundhedsvæsenet står ved en skillevej. I størstedelen af dette årti har de midler, som politikerne har afsat til sundhed, knap kunnet dække, at antallet af patienter vokser, og derfor er sundhedsvæsenet i forvejen presset. Tænk for eksempel på de medicinske afdelinger, hvoraf mange er plaget af overbelægning, og i psykiatrien, som først i de senere år har fået politikernes bevågenhed,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

”Vi befinder os midt i forandringen. Alene frem til 2025 kommer der 39 procent flere i aldersgruppen 80-89 år, og de er altså hyppige gæster i sundhedsvæsenet. År for år frem til 2050 er der udsigt til flere ældre og flere patienter med behov for mere behandling og pleje. Samtidig kommer der hele tiden nye behandlinger og ny teknologi til, som kan redde og forbedre liv, men som selvfølgelig også koster penge,” påpeger han.

VIVE’s analyse viser, at efter finanskrisen er væksten i regionernes bevillinger faldet til omkring 1 procent sammenlignet med cirka 3 procent før krisen. Samtidig er presset fra flere ældre medborgere for alvor begyndt at mærkes i sundhedsvæsenet. Derfor er det nødvendigt med rettidig omhu, hvis sundhedsvæsenet om 5, 10 og 15 år skal have ressourcer til at behandle fremtidens ældre mindst lige så godt som i dag og samtidig tilbyde de nyeste og bedste behandlinger.

”Sundhedsvæsenets økonomiske udfordringer kan ikke klares ved at køre lidt længere på literen, for vi kører allerede på dampene nogle steder,” understreger lægeformanden.

Han håber, at udspillet og ikke mindst analysen bag vil føre til en seriøs diskussion om fremtidens sundhedsvæsen og til konkret handling fra regeringen og i Folketinget.

”Det er heldigvis sådan, at man fra politisk hold gerne vil have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Derfor appellerer jeg også til, at man vil se nøje på, om den nuværende kurs er realistisk. Økonomien mangler et løft, hvis ikke befolkningen skal opleve, at sundhedsvæsenet gradvist bliver forringet,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Læs Lægeforeningens politiske udspil ”Investér i sundhed”

Læs analyserapporten ”Flere ældre og nye behandlinger – Hvad kommer det til at koste?”, som VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har foretaget for Lægeforeningen