Læger støtter, at der stilles krav til kvaliteten af tolke i sundhedsvæsenet
  • Lægeforeningen
23. august 2018

Det er positivt, at regeringen med en ny certificeringsordning signalerer vilje til at styrke kvaliteten af tolkning i sundhedsvæsenet. Men Lægeforeningen savner svar på, hvem der konkret skal undervise, eksaminere og sikre, at tolkene til hver en tid er opdaterede.

Lægeforeningen ser positivt på, at regeringen med et nyt lovforslag om en certificeringsordning vise vilje til at højne kvaliteten af tolkning i sundhedsvæsenet.

”Dygtige tolke med kendskab til anatomi er i mange situationer helt afgørende for, at patient og læge forstår hinanden. Det er fx vigtigt, når man som læge skal kunne stille den rigtige diagnose og sikre sig, at patienten forstår, hvordan en behandling skal foregå. Jeg er glad for, at der fra politisk side er forståelse for det”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Han peger dog på, at lovforslaget mangler en konkret beskrivelse af, hvordan en certificeringsordning skal skrues sammen, og hvem der skal stå for den.

”Det er helt afgørende for at sikre en ordentlig kvalitet, at man har fagpersoner med de rette kompetencer til at undervise, eksaminere og udvikle tolkene. Men lovforslaget giver desværre ikke svar på, hvordan man vil sikre det ”, siger Andreas Rudkjøbing.

Ordningen skal være obligatorisk for regionerne

Han er også uforstående overfor, at det ifølge bemærkningerne til lovforslaget skal være frivilligt for den enkelte region at afgøre, om der er behov for at anvende certificerede tolke.

”Formålet med at certificere i det hele taget må jo være at sikre en ensartet høj kvalitet i tolkningen.  Derfor giver det ikke mening, at regionerne skal vurdere behovet.  Og hvordan tænker man, at det skal foregå i praksis?

Jeg kan desværre frygte, at regioner i mange tilfælde vil lade økonomien vægte tungest og vælge en tolk, som ikke certificeret,” siger Andreas Rudkjøbing.

Regionen skal stå inde for kvaliteten

Lægeforeningen peger på, at det bør være regionens ansvar at sikre, at en tolk opfylder kravene i en certificeringsordning, fx ved at fremvise eksamensbevis.

”Dette bør være afklaret, inden tolkens møde med patient og læge. Først og fremmest af hensyn til patienten, men også for at spare tid i konsultationen med at finde en ny tid mv. Sundhedsvæsenet er presset, og det er vigtigt, at vi som læger kan bruge tiden på at behandle patienterne”, siger Andreas Rudkjøbing.