Læger slår alarm: For få ressourcer og for stor travlhed presser sundhedsvæsenet
  • Lægeforeningen
13. november 2018

En ny rundspørge blandt læger i Danmark viser, at arbejdsdagene er for hektiske, og ressourcerne er for få. Det går ud over behandlingen af patienter. Lægeforeningen mener, det er på høje tid at investere i et løft af sundhedsvæsenet.

Selvom det danske sundhedsvæsen generelt er godt, er det et dystert og presset billede, der bliver tegnet i en ny rundspørge fra Lægeforeningen med svar fra mere end 1.200 læger. Det mener Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, på baggrund af resultaterne i rundspørgen. Eksempelvis svarer 68 procent af de adspurgte læger, som er ansat på et sygehus, at de ud fra daglige oplevelser på deres arbejdsplads ikke mener, der er ressourcer nok til at give patienterne den bedst mulige behandling.

Samtidig svarer hele 78 procent, af læger ansat på sygehus, at de oplever arbejdsdage, der er så hektiske/travle, at det påvirker kvaliteten af behandling og pleje. Det kan hverken patienter eller læger være tjent med, understreger Andreas Rudkjøbing.

”Det siger noget om sundhedsvæsenets sande tilstand. Alene i 2016 og 2017 steg antallet af patienter med 55.000. Til sammenligning blev der kun ansat fire ekstra personer på sygehusene i samme periode. Det er ikke mærkeligt, at så mange læger råber vagt i gevær,” siger Lægeforeningens formand.

Rundspørgen viser desuden, at et stort flertal af lægerne har oplevet, at der indenfor de seneste fem år er sparet personale væk eller tilført flere opgaver, så der nu er mere travlt. Det gælder for hele 86 procent af læger ansat på sygehus, der har besvaret det spørgsmål.

”Regeringen og de andre partier i Folketinget er nødt til at se på advarslen fra lægerne med stor alvor. Den kliniske virkelighed er hårdt presset, og det er det mest påtrængende problem i sundhedsvæsenet. Det løser man ikke ved at ændre på strukturen i sundhedsvæsenet,” påpeger Lægeformanden.

”I hele dette årti har midlerne til sundhedsvæsenet ikke kunnet følge med det stigende antal opgaver. Det er ganske enkelt afgørende at investere i et langsigtet løft af sundhedsvæsenet i stedet for at diskutere, hvordan stregerne på organisationsdiagrammet skal se ud,” lyder advarslen fra Andreas Rudkjøbing.

Grafik For få ressourcer og for stor travlhed presser sundhedsvæsenet

Om spørgeskemaundersøgelsen: 

Der var 1.240 læger, der besvarede undersøgelsen, heraf var 730 ansat på offentligt sygehus mere end 15 timer pr. uge. Svarprocenten var 42. 

Der var 3.031 læger, der indgik i Lægeforeningens medlemsregister september 2018, der blev inviteret til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, fordelt på foreninger:  

  • Foreningen af Speciallæger: 980
  • Praktiserende Lægers Organisation: 600
  • Yngre Læger: 994
  • Ledende overlæger: 457

Der var 2.984 læger, der modtog spørgeskemaet, da 47 mailadresser ikke var valide.

Antallet af besvarelser var 1.240 personer, hvilket svarer til en svarprocent på 41,6. 

Heraf udgik de læger af undersøgelsen, der ikke var beskæftiget på offentligt sygehus eller i lægepraksis, samt de læger, der var beskæftiget færre end 15 timer. Undersøgelsen bygger derfor på svar fra 1.120 læger, hvoraf 730 var ansat på sygehus.

Fordelt på følgende måde:            

 I altIndgår
Jeg er beskæftiget i det offentlige sygehusvæsen761730
Jeg er beskæftiget i speciallægepraksis5453
Jeg er beskæftiget i almen praksis348337
Jeg er beskæftiget et andet sted (Udgår)77 
I alt12401120