Læger: Skuffende, at socialpsykiatrien ikke tilgodeses i ny aftale
  • Lægeforeningen
07. juni 2018

Det vækker undren i Lægeforeningen, at ny aftale om kommunernes ikke afsætter midler til de hårdt trængte bosteder i socialpsykiatrien. Lægeforeningen er også skuffet over, at aftalen ikke afspejler, at kommunerne er klar til at tage nye sundhedsopgaver på sig.

Den nye aftale mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening giver et løft på 1,7 milliarder kroner til bl.a. sundhed og ældrepleje.  Specifikt er der afsat 100 millioner til at løfte kompetencer hos medarbejdergrupper i kommunerne allerede i 2018.

”Det er positivt, at der afsættes flere midler til sundhedsområdet. Men jeg undrer mig meget over, at der ikke specifikt er afsat midler til at rette op de fagligt utilfredsstillende forhold i socialpsykiatrien, ikke mindst på de bosteder, hvor nogle af landets mest syge borgere bor. De har et helt særligt behov for støtte og for en styrket sundhedsfaglig indsats”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.
 
Han efterlyser også, at aftalen i højere grad afspejler, at kommunerne skal have en ny og stærkere rolle i sundhedsvæsenet.

”Det er kun to dage siden, at regionerne og regeringen blev enige om en aftale, som indebærer, at flere patienterne fremover ikke skal behandles på sygehusene, men tættere på deres hjem. Det stiller store krav til oprustning både i forhold til kvalitet og kapacitet i kommunerne. Den erkendelse kan desværre ikke læses ud af den nye aftale”, siger Andreas Rudkjøbing.