Læger skal være med til at gennemgå Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser
  • Lægeforeningen
07. februar 2018

Det kan ikke overlades til advokater alene at gennemgå de politianmeldelser af læger, som Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget. Lægeforeningen kræver, at ekspertlæger skal tage del i gennemgangen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby spillede for nylig ud med otte initiativer med det formål at ”øge lægers og sygeplejerskers tillid og retssikkerhed”. Et af dem er forslaget om en ekstern, uvildig gennemgang af de politianmeldelser af læger, som Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget i 2017. Det skal ske for at få afklaret, om der er behov for ændringer i styrelsens praksis eller lovgivningen, herunder autorisationslovens paragraf 75 om grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed.

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, hilser gennemgangen af politianmeldelserne velkommen, men understreger, at vurderingerne ikke kan laves af advokater alene.

”Med ved bordet bør sidde læger, som er eksperter i det relevante speciale, og som kender dagligdagen i sundhedsvæsenet. Uden sundhedsfaglige kompetencer giver gennemgangen ikke mening”, slår han fast. 

Andreas Rudkjøbing peger på, at der er sket en pludselig stigning i politianmeldelser af sundhedspersoner. Styrelsen har opgjort, at 12 læger er anmeldt for grov forsømmelighed i 2017 sammenlignet med bare to året før. 21 læger er anmeldt for andre forsømmeligheder.

Derfor er det på høje tid med en undersøgelse af, om der har været et korrekt grundlag for en politianmeldelse i alle sager.

”Det er helt afgørende for lægers tillid til og dialog med styrelsen at få set anmeldelserne og lovgivningen efter i sømmene, siger Andreas Rudkjøbing.