Læger skal sidde med i ankenævnet
  • Lægeforeningen
13. februar 2018

Sundhedsministeren lægger op til at etablere et ankenævn for læger og andre sundhedspersoner, der kan klage over særligt indgribende afgørelser på tilsynsområdet. Lægeforeningen kræver, at læger får plads i ankenævnet.

Lægeforeningen har igennem længere tid presset på for at få et ankenævn for særligt indgribende tilsynsafgørelser. Derfor er det positivt, at Ellen Trane Nørby lægger op til at indføre en ankeinstans, som kan styrke lægers retssikkerhed. Men det er af afgørende betydning, at læger bliver repræsenteret i nævnet, mener Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.


”Ankenævnet skal være uafhængigt, og læger med viden i det relevante speciale og stor erfaring fra dagligdagen i sundhedsvæsenet skal have sæde nævnet. Ellers risikerer vi skrivebordsafgørelser, som ikke har bund i den kliniske virkelighed,” siger han.

Alvorlige konsekvenser kan ramme læger


I dag kan læger med øjeblikkelig virkning midlertidigt miste autorisationen eller få forbud mod at arbejde, og de risikerer at skulle vente to år på, at Styrelsen for Patientsikkerhed finder ud af, om de går videre med sagen ved domstolene. Og da der ikke er mulighed for at anke et forbud mod at arbejde eller en midlertidigt mistet autorisation, kan det betyde, at lægen ikke kan fastholde sin ansættelse. For læger i egen praksis kan det føre til, at lægen er nødt til at finde en vikar eller helt at afhænde praksissen.


”Det er ganske alvorlige konsekvenser, der kan ramme læger, før deres sag overhovedet har været for en domstol, siger Andreas Rudkjøbing.
Han understreger, at der naturligvis skal gribes ind overfor de få sundhedspersoner, som måtte være farlige for patienterne.