Læger skal kunne anke i tilsynssager
  • Lægeforeningen
30. november 2017

Læger kan her-og-nu få frataget deres autorisation eller få forbud mod at arbejde, men de risikerer at skulle vente to år på, om styrelsen går videre med sagen ved retten. Det er urimeligt, at læger kan få ødelagt deres arbejdsliv uden at være dømt for noget, mener Lægeforeningen, som foreslår, at regeringen etablerer en uafhængig ankeinstans, der hurtigt kan afgøre disse sager. 

Det er alvorligt for læger, sygeplejersker og andre, når Styrelsen for Patientsikkerhed griber ind i deres mulighed for at arbejde. Sundhedsprofessionelle, der midlertidig får frataget deres autorisation, risikerer at skulle vente op til to år, inden sagen kommer for en domstol, som tager endelig stilling til, om det er berettiget.  Får de et såkaldt arbejdsforbud er de helt ude udelukket fra at arbejde i typisk to måneder, og i nogle tilfælde kan forbuddet forlænges.

Urimeligt ringe retssikkerhed

”Hvis en person er til fare for patienterne, skal styrelsen naturligvis gribe ind. Men der er ingen vindere ved, at læger, sygeplejersker og andre kan vente op til to år på, at styrelsen tager stilling til, om den vil indbringe sagen for en domstol, fordi den vurderer, at de skal miste deres autorisation permanent.  Det er langt tid. De risikerer at blive udelukket fra deres arbejde, og læger med egen praksis kan blive nødt til at finde en vikar eller afhænde deres praksis. Det er meget alvorlige konsekvenser over for mennesker, hvis sag ikke har været for en domstol. Der er tale om urimeligt ringe retssikkerhed for læger og andre sundhedsprofessionelle i disse sager, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. 

Indfør uafhængig ankeinstans

Lægeforeningen foreslår, at regeringen etablerer en uafhængig ankeinstans, der med en dommer i formandsstolen smidigt og hurtigt kan efterprøve styrelsens administrative afgørelser.

”Nye regler strammede fra 2016 tilsynet med læger. Det er eksempelvis blevet lettere midlertidigt at fratage en læge autorisationen, og det betyder, at vi ser flere sager. Derfor giver det også god mening at indføre en uafhængig instans, som hurtigt efterprøver styrelsens afgørelse. Det er vigtigt at få taget en afgørelse, så læger og andre sundhedspersoner kan komme tilbage til deres arbejde, hvis der ikke er grundlag for sanktionen”, siger Andreas Rudkjøbing.