Læger savner bindende sundhedskrav til kommunerne i ny aftale
  • Lægeforeningen
06. september 2019

Den nye aftale om kommunernes økonomi er en tynd kop te på sundhedsområdet, mener Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

”Vi havde håbet, at man havde taget fat på den store udfordring med at sikre højere kvalitet i kommunernes sundhedstilbud. Kvaliteten i det kommunale sundhedsvæsen er stærkt varierende og nogle steder utilstrækkelig. Der er behov for en ambitiøs og forpligtende kvalitetsplan, som de kommunale sundhedstilbud skal leve op til. Blandt andet på plejehjem, på bosteder og i genoptræningstilbud," siger Lægeforeningens formand.

”Vi mener, at det for eksempel vil komme de mange ældre medicinske patienter til gavn, hvis kommunerne skulle leve op til ens, høje standarder. Vi har foreslået, at Sundhedsstyrelsen skulle have musklerne til både at udfærdige kvalitetskravene og følge op på, at de blev overholdt. Det vil være et kvantespring for mange af vores ældre patienter, hvis kvaliteten i hjemmeplejen, akuttilbudene og genoptræningen bliver højnet og ens,” siger Andreas Rudkjøbing.

Aftalen indeholder mange ord på sundhedsområdet, men knap så meget action, mener han.

”Vi kan vel betragte den som en mellemregning, der ligger forud for den sundhedsaftale, regeringen vil lave. Her forventer vi, at der kommer noget mere kød på,” siger Andreas Rudkjøbing.

Afskaf kommunal medfinansiering

I aftalen ligger, at man skal analysere den såkaldte kommunale medfinansiering, som er kommunernes medfinansiering af borgernes behandling på sygehuse og i praksis.

”Meningen var, at det skulle give mere forebyggelse, men det gør den ikke. Den giver bare mere bureaukrati. At den endnu engang er ”fastfrosset” i aftalen, viser med al ønskelig tydelighed, at den ikke virker. Derfor bør man afskaffe kommunal medfinansiering i stedet for at analysere yderligere på den,” siger han.